VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.

Observera att VVS och fastighetsprogrammet är under förändring. Här beskrivs programmet som det kommer att se ut efter att förändringarna införts från och med juli 2021.

Film: Film som kort beskriver VVS- och fastighetsprogrammet (4:04)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Fyra olika inriktningar

Fastighet

 • Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Kyl- och värmepumpsteknik

 • Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel kylmontör eller kyltekniker.

Ventilation

 • Du lär dig om service, drift, underhåll, mätning och injustering. Du får också lära dig funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning i olika ventilationssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ventilationstekniker.

VVS

 • Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för VVS- och fastighetsprogrammet, gäller till 1 juli 2021 (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Programstruktur för VVS- och fastighetsprogrammet, pdf (skolverket.se). Gäller från 1 juli 2021.  Länk till annan webbplats.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • idrott och hälsa,
 • historia,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap,
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • ellära,
 • systemkunskap och
 • verktygs- och materialhantering.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du tränar din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag samt i att arbeta självständigt och tillsammans med andra utifrån både nya och beprövande metoder.

Gymnasiearbete

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill läsa in grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Du behöver då välja ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill läsa in en grundläggande behörighet till högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter VVS- och fastighetsområdet inom gymnasieskolan:

 • fastighetstekniker,
 • industrimontör,
 • isoleringsmontör,
 • kyl- och värmepumpsmontör,
 • VVS-montör och
 • ventilationsmontör.

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Om VVS- och fastighetsprogrammet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här. Observera att översättningarna är ännu inte uppdaterade med förändringar i programstruktur som börjar gälla i juli 2021:

VVS- och fastighetsprogrammet på arabiska NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 434.3 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på dari NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 296.1 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på engelska NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 135.9 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på farsi (persiska) NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 481.9 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på franska NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 181.8 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på kurmanji NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 188.3 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på pashto NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 323.1 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på polska NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 319.9 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på somaliska NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 194.6 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på spanska NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 179.8 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet på tigrinja NOT UPDATED YET (pdf) Pdf, 237.9 kB.

Senast uppdaterad 29 september 2021