Innehåll på denna sida

Välja språk i gymnasieskolan

Språk ingår inte i alla program i gymnsieskolan. Men kurser i språk kan erbjudas som individuellt val på alla gymnasieprogram och inom programfördjupningen på några program.

Språk ingår inte i alla program. Om du väljer ett gymnasieprogram där kurser i moderna språk ingår ska du alltid kunna välja mellan franska, spanska eller tyska. Skolan kan dessutom välja att erbjuda undervisning i fler språk och i svenskt teckenspråk för hörande. Kurser i språk kan också erbjudas som individuellt val på alla gymnasieprogram samt inom programfördjupningen på några program. Hör efter med skolan vilka moderna språk just de erbjuder. Vissa kurser i moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng för studier på högskolan.

/