Innehåll på denna sida

Distansundervisning på gymnasiet när du bor utomlands

Distansundervisningen gör det möjligt för barn och ungdomar att fullfölja sina studier när ni bor i utlandet. Här finns information om distansundervisning i gymnasieskolan som får statsbidrag.

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik och där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid.

Distansundervisning, skolverket.se

Distansutbildning för gymnasieskolan

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan. Utbudet av program kan skilja sig åt mellan läsår.

Hermods distansgymnasium, hermods.se

Elevavgifter

Det finns fastställda avgifter beroende på vilken utbildning, ämne eller kurs eleven läser. De som anordnar distansundervisningen informerar om avgifterna.

/