Studera och bo på annan ort

Du som kommer in på en gymnasieskola långt hemifrån har rätt till ekonomiskt stöd i olika former.

Förutom det vanliga studiebidraget kan du också söka bidrag hos hemkommunen till boende, dyrare uppehälle och resor. Sök efter inackorderingstillägg på din kommuns webbplats. Där hittar du information och i de flesta fall ansökningsblanketter. Detta gäller om du läser på en kommunal eller landstingskommunal skola. Du kan inte skicka in ansökan innan du påbörjat din utbildning. Skolan på studieorten ska fylla i en del av blanketten.

Om du ska studera på en fristående gymnasieskola på annan ort kan det finnas möjlighet att få så kallat inackorderingstillägg och i vissa fall extra tillägg från centrala studiestödsnämnden, CSN. Inackorderingstillägg söker du på CSN:s webbplats. Där hittar du ansökningsblanketter och information om hur mycket pengar du kan få.

Om inackorderingstillägg, csn.se

/