Gymnasieskolans program

Här finns information för dig som vill veta mer om gymnasieskolans program.

Gymnasieskolans program

Det finns 18 nationella program. De har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i. Av dem är 12 stycken yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande. Utöver dem finns det introduktionsprogram, spetsutbildningar, International Baccalaureate (IB), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.

Nationella program

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika program. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns både högskoleföreberedande program och yrkesprogram som är riksrekryterande. Huvudmännen för skolorna kan ansöka om att få ha riksintag varje år.

Här ser du vilka skolor som har riksrekryterande program för 2020länk till annan webbplats