تحصیل برای کلانسالان

برای افراد بالای ١٦ سال

داشتن مدرک پایان تحصیلات ابتدائیه و دیپلم متوسطه در بیشتر أوقات یک شرط لازم برای بدست آوردن کار می‌باشد. اگر کدام مدرک پایان تحصیلات ابتدائیه و دیپلم متوسطه ندارید می‌توانید بحیث یک بزرگسال این تحصیلات را بگذرانید. دیپلم دوره متوسطه همچنان یک شرط لازم برای ادامه تحصیل در مدارس عالی مسلکی یا تحصیل در مدارس عالی و پوهنتون‌‌ها‌ می‌باشد.

Vuxenutbildning om svenska skolan

در مکاتب و در کمون، یک رهنمای تحصیلی و مسلکی وجود دارد که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.

برای شما که تازه به سویدن وارد شد‌ه‌اید

کورس‌های تحصیلی بسیاری برای کلانسالان برای انتخاب وجود دارد، هم تحصیلاتی که به یک شغل می‌انجامد و هم تحصیلاتی که نفر را برای ادامه تحصیل در مکتب عالی مسلکی، مکاتب عالی و پوهنتون‌ها، آماده می‌سازد. برای دانستن اینکه تحصیلات قبلی شما در کدام سطح می‌باشد، رهنمای تحصیلی و مسلکی در کمون و یا مکتب خودتان به شما کمک کرده می‌تواند تا معلومات و تجربیات خود را ارزیابی نمایید.

شمایی که می‌خواهید در سویدن کار کرده و یا تحصیل نمایید، باید زبان را بیاموزید. شما می‌توانید کورس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) را همزمان که دیگر مضامین درسی را می‌خوانید، بگذرانید.

شما که از قبل تحصیلاتی دارید ممکن است ضرورت باشد آن را تکمیل نمایید تا شغلی بدست آورده و ادامه تحصیل دهید.

در مکاتب و در کمون دسترسی به رهنمای تحصیلی و مسلکی فراهم است که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.

آموزش کمونی کلانسالان Komvux

Illustrerar komvux

آموزش کمونی کلانسالان (کومووکس) برای کلانسالانی است که فاقد تحصیلات ابتدائیه یا متوسطه (لیسه) می‌باشند. در کومووکس شما می‌توانید تحصیلات قبلی خود را تکمیل نموده و یا یک رشته تحصیلی جدید را شروع نمایید. شما همچنین می‌توانید در کومووکس سویدنی یاد بگیرید، مطالب بیشتر را در زیر قسمت اس.اف.ای، سویدنی برای مهاجرین، در بخشهای بعدی این متن مطالعه کرده می‌توانید.

زمانی که شما تحصیل در کوموکس را آغاز می‌کنید، حق دارید یک پلان تحصیلی فردی داشته باشید. همه دوره‌های تحصیلی که کمون مسئولیت آنها را برعهده دارد رایگان می‌باشند.

شما می‌توانید: Komvux در

و مکتب لیسه می‌باشند، اس.اف.ای و کورس‌هایی بخوانید که معادل مکتب ابتدائیه●

یک مدرک پایان تحصیلی بگیرید که معادل دیپلم متوسطه (لیسه) می‌باشد،●

تحصیلات قبلی خود را تکمیل نمایید تا واجد شرایط برای ورود به مدرسه عالی یا مکتب عالی مسلکی شوید،●

یک دوره تحصیلی مسلکی بگذرانید،●

معلومات خود در یک مضمون درسی را امتحان نمایید،●

برای معلوماتی که از قبل دارید تاییدیه اعتبار دریافت نمایید●

تحصیل کرده می‌تواند؟ Komvux چه کسی در

از اول جولای همان سالی که ٢٠ سال خود را تکمیل می‌نمایید در کومووکس تحصیل کرده می‌توانید. برای تحصیل در کومووکس باید ساکن سویدن بوده، فاقد معلوماتی باشید که کورس مورد نظر ارایه می‌نماید و شرایط لازم برای گذراندن آن کورس با کامیابی را داشته باشید. بعضی أوقات حتی اگر فرد کمتر از ٢٠ سال داشته باشد هم می‌تواند تحصیل در این مراکز را شروع نماید.

این کورس‌ها چنین آماده شده‌اند

ممکن است امکان تحصیل بصورت تمام وقت و پاره وقت وجود داشته باشد. شما در مکتب، از راه دور، یا ترکیبی از هر دو تحصیل کرده می‌توانید. همچنین ممکن است این امکان وجود داشته باشد که نفر بعضی کورس‌ها، یا قسمت‌هایی از کورس‌ها را در یک محل کار بگذراند.

امکان ترکیب کردن تحصیلات در سطوح مختلف وجود دارد. منحیث مثال شما می‌توانید تحصیل در کورس سویدنی برای مهاجران (اس.اف.ای) را با کورس‌های دیگر در کومووکس ترکیب نمایید.

برای دریافت معلومات بیشتر در قسمت کورس‌هایی که در کمووکس کمون شما ارائه می‌شود با یک رهنمای تحصیلی و مسلکی در مرکز آموزش کلانسالانی که به آنجا می‌روید یا در کمون محل سکونت خود تماس بگیرید.

در طول تحصیل شما باید بطور مرتب درباره آنچه یاد گرفته‌اید، به نسبت اهداف تعیین شده در کورس مذکور، معلومات دریافت نمایید.

این امر مهم است که شما درکی از یادگیری خود و ضرورتی که به پیشرفت دارید، داشته باشید.

نمره

کومووکس از سیستم امتیاز دهی "آ" تا "اف" استفاده می‌کند، یعنی همان معیاری که در مکتب ابتدائیه و مکتب لیسه مورد استفاده قرار می‌گیرد. "آ" بالاترین نمره و "ای" کمترین نمره کامیابی می‌باشد. نمره "اف" نمره ناکامی است. معلم شما برای هر کورسی که به پایان می‌برید نمره می‌دهد.

امتحان – به این نحو انجام می‌شود

امتحان دربرگیرنده آن است که برای آنکه به شما در آن مضمون درسی یا کورس نمره داده شود، معلومات شما بر مبنای شروط علمی تعیین شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شما حق دارید در همه مضامین درسی و کورس‌هایی که در آنها نمره داده می‌شود، امتحان دهید. امتحانات تنها نزد کمونی باید انجام شود که کورس مذکور را برگذار نموده است. برای امتحان دادن باید در سویدن سکونت داشته باشید.

هدف از امتحان دادن آن است که شاگرد معلومات خود را در همه بخش‌های مضمون درسی یا کورسی که گذرانده بر مبنای شروط علمی تعیین شده، نشان دهد. جزئیات مربوط به نحوه انجام اینکار توسط مکتب تعیین می‌گردد. شاگرد نمی‌تواند این شرط را بگذارد که اجازه یابد یک امتحان را در زمانی معین انجام دهد.

امتحانات می‌تواند در چارچوب مکتب ابتدائیه، مکتب لیسه، یا آموزش کلانسالان انجام شود. در زمان امتحان باید همه نمرات قابل اکتساب باشند. اگر از قبل یک نمره کامیابی در کورس مربوطه دارید، اما می‌خواهید امتحان بدهید تا نمره بالاتری کسب نمایید، مکتب اجازه دارد هزینه‌ای برای امتحان گرفتن از شما بگیرد. این هزینه می‌تواند حداکثر ٥٠٠ کرون باشد.

تایید اعتبار– معلومات قبلی خود را مورد ارزیابی قرار دهید

تایید اعتبار دربرگیرنده آن است که معلوماتی که شخص دارد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این امکان وجود دارد که معلومات و تجاربی که از قبل دارید تایید اعتبار شوند. هدف از این تایید اعتبار باید آن باشد که شما می‌خواهید:

 • شروع به تحصیل نمایید و می‌خواهید قبل از شروع، محتوا و سطح تحصیلات خود را مطابقت دهید تا مجبور نباشید آنچه از قبل می‌دانید را دوباره بخوانید،
 • زمان تحصیل در کورسی که در حال خواندن آن هستید را کوتاه‌تر نمایید،
 • یا اینکه دانش خود را مستند نمایید تا آن را، منحیث مثال در یک مصاحبه کاری، نشان داده بتوانید.

اگر می‌خواهید نسبت به تایید اعتبار مدارک یا دانش خود اقدام نمایید با کمون محل سکونت خود تماس بگیرید.

اس.اف.ای، سویدنی برای مهاجرین

Illustrerar sfi

کورس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) برای شمایی شکل داده شده که ضرورت به معلومات بنیانی در سویدنی دارید. هدف آن است که سویدنی را یاد بگیرید تا بطور شفاهی و کتبی در زندگی روزانه، زندگی اجتماعی، در زندگی کاری و در صورت تمایل برای ادامه تحصیل خود، ارتباط برقرار کرده بتوانید. کسی که به زبان مادری خود خواندن و نوشتن نمی‌تواند، می‌تواند این امکان را بیابد که آن را یاد بگیرد.

چه کسی در اس.اف.ای تحصیل کرده می‌تواند؟

برای تحصیل در اس.اف.ای شما باید ١٦ ساله باشید. برای شروع این کورس کدام مرز حداکثر سن وجود ندارد. شما باید در سویدن سکونت داشته و فاقد معلومات بنیادی در زبان سویدنی باشید که در این کورس ارایه می‌گردد.

این کورس‌ چنین آماده شده ‌است

این کورس برمبنای شرایط، نیازها و اهداف شما پلان بندی شده، شکل گرفته و مطابقت داده می‌شود. به دلیل آنکه اس.اف.ای برای افرادی است که تجربیات، وضعیت زندگی، معلومات و اهداف تحصیلی مختلفی دارند، افراد مختلف با سرعت‌های متفاوتی این کورس‌ها را میگذرانند. به همین دلیل کورس‌ها می‌تواند برای افراد مختلف در زمان‌های مختلفی شروع شده و به پایان برده شود.

شما منحیث شاگرد، حق ١٥ ساعت تدریس در هفته را دارید. تدریس به سویدنی انجام می‌گیرد اما آموزش خواندن و نوشتن می‌تواند به زبان مادری شما و یا به زبان دیگری انجام گیرد که شما به آن تسلط دارید. شما می‌توانید اس.اف.ای را منحیث مثال با کار، کارآموزی، تایید اعتبار (مدارک/معلومات) یا دیگر کورس‌ها در آموزش کمونی کلانسالان (کومووکس) یا مراکز استثنایی آموزش کلانسالان (سرووکس) ترکیب نمایید.

هر شاگرد باید یک پلان درسی فردی داشته باشد. مکتب همراه با شما این پلان تحصیلی فردی را شکل می‌دهد. در این پلان از جمله اهداف تحصیلی و حجم تحصیلات شما ذکر می‌شود.

این پلان درسی فردی در طول مدت تحصیل شما و زمانی که می‌خواهید کورس‌های بیشتری را بخوانید یا اهداف تحصیلی خود را تغییر دهید، تغییر کرده می‌تواند.

راه‌های تحصیل و کورس‌ها

اس.اف.ای سه مسیر تحصیلی دارد: ١، ٢ و ٣. مسیر تحصیلی ١ برای افرادی است که به زبان مادری خود خواندن و نوشتن نمی‌توانند و یا مدت کوتاهی درس خوانده‌اند اما مسیر تحصیلی ٣ برای افرادی است که سابقه تحصیلی بیشتری دارند. هر مسیر تحصیلی دربرگیرنده چندین کورس می‌باشد.

در چارچوب اس.اف.ای چهار کورس موجود است (آ، ب، ث و د) و سه مسیر تحصیلی (١، ٢ و ٣). همه مسیرهای تحصیلی منسجم بوده و با گروه‌های مخاطب مطابقت داده شده‌اند.

 • مسیر تحصیلی ١ برای شاگردانی می‌باشد که فاقد سوابق تحصیلی بوده و یا مدت کمی درس خوانده‌اند. در چارچوب مسیر تحصیلی ١ کورس‌های "آ، ب. ث و د" وجود دارد.
 • مسیر تحصیلی ٢ مربوط به شاگردانی می‌باشد که سابقه تحصیلی آنها کمتر از معادل آن در مکتب لیسه سویدنی می‌باشد. در چارچوب مسیر تحصیلی ٢، شاگردان در کورس "ب، ث و د" درس می‌خوانند.
 • مسیر تحصیلی ٣ مربوط به شاگردانی می‌باشد که سابقه تحصیلی آنها معادل تحصیل در مکتب لیسه سویدنی می‌باشد و یا کسانی که تحصیلات عالیه دارند. در چارچوب مسیر تحصیلی ٣، شاگردان در کورس "ث و د" درس می‌خوانند.

ارزیابی و یادگیری

در طول تحصیل شما باید بطور مرتب درباره آنچه یاد گرفته‌اید، به نسبت اهداف تعیین شده در کورس مذکور، معلومات دریافت نمایید.

این امر مهم است که شما درکی از یادگیری خود و ضرورتی که به پیشرفت دارید، داشته باشید.

نمره

اس.اف.ای از سیستم امتیاز دهی "آ" تا "اف" استفاده می‌کند، همان معیاری که در مکتب ابتدائیه، مکتب لیسه و کومووکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. "آ" بالاترین نمره و نمره "اف" نمره ناکامی است. برای هر کورسی که به پایان می‌برید نمره داده می‌شود. در مورد آموزش خواندن و نوشتن کدام نمره داده نمی‌شود. شما همچنین می‌توانید معلومات خود را در یک شهادتنامه تحصیلی مستند نمایید.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با آموزش کلانسالان/ اس.اف.ای در کمون محل سکونت خود تماس بگیرید. در آنجا یک رهنمای تحصیلی و مسلکی وجود دارد که به شما با ارائه مشوره و معلومات بیشتر کمک کرده می‌تواند. معلومات لازم برای تماس گرفتن در ویبسایت کمون موجود است.

اس.اف.ای در مکتب عالیه ملی

این امکان هم وجود دارد که اس.اف.ای را در بعضی مدارس عالیه ملی بگذرانید. اگر می‌خواهید اس.اف.ای را در مدارس عالیه ملی بخوانید با کمون محل سکونت خود در مورد امکانات موجود تماس بگیرید.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با رهنمای تحصیلی و مسلکی در مکتب عالیه ملی تماس بگیرید تا از مقررات موجود در مورد کورسی که به آن علاقمندید معلومات دریافت کنید.

آموزش استثنایی برای کلانسالان Särvux

Illustrerar särvux inom vuxenutbildningen

در "سرووکس" شما کورس‌هایی در مضامین درسی مختلف خوانده و دانشی که از قبل دارید را تایید اعتبار کرده می‌توانید. شما یک پلان تحصیلی فردی دریافت خواهید نمود که دربرگیرنده هدف شما از درس خواندن و کورس‌های است که در آن وجود دارد.

در آموزش استثنایی برای کلانسالان شما می‌توانید:

 • در سطح بنیادی یا لیسه درس بخوانید،
 • کورس‌های مختلفی انتخاب نمایید،
 • همزمان سویدنی برای مهاجرین بخوانید،
 • یک کورس مسلکی بگذرانید،
 • برای دریافت یک دیپلم که معادل دوره متوسط استثنایی می‌باشد، درس بخوانید،
 • دانشی که از قبل کسب نموده‌اید را تایید اعتبار نمایید

چه کسی در سرووکس تحصیل کرده می‌تواند؟

آموزش استثنایی کلانسالان برای شمایی است که مضاب به یک اختلال رشد/ کم توانی هوشی یا یک آسیب مغزی در اثر حادثه می‌باشید و فاقد تحصیلات در دوره ابتدائیه استثنایی یا دوره متوسطه (لیسه) استثنایی، یا دوره ابتدائیه یا دوره متوسطه (لیسه) می‌باشید. سرووکس همچنین برای کلانسالانی می‌باشد که می‌خواهند تحصیلات قبلی خود را تکمیل کنند، شغل خود را تغییر دهند، یا کسانی که می‌خواهند سویدنی بخوانند.

از اول جولای همان سالی که ٢٠ سال خود را تکمیل می‌نمایید در سرووکس تحصیل کرده می‌توانید. برای تحصیل در سرووکس باید ساکن سویدن بوده، فاقد معلوماتی باشید که کورس مورد نظر ارایه می‌نماید و شرایط لازم برای گذراندن آن کورس با کامیابی را داشته باشید. بعضی أوقات حتی اگر فرد کمتر از ٢٠ سال داشته باشد هم می‌تواند تحصیل در این مراکز را شروع نماید.

این تحصیلات چنین آماده شده‌اند

ممکن است امکان تحصیل بصورت تمام وقت و پاره وقت وجود داشته باشد. شما در مکتب، از راه دور، یا ترکیبی از هر دو تحصیل کرده می‌توانید. همچنین ممکن است این امکان وجود داشته باشد که نفر بعضی کورس‌ها، یا قسمت‌هایی از کورس‌ها را در یک محل کار بگذراند.

امکان ترکیب کردن تحصیلات در سطوح مختلف وجود دارد. منحیث مثال شما می‌توانید تحصیل در کورس سویدنی برای مهاجران (اس.اف.ای) را با کورس‌های دیگر در سرووکس ترکیب نمایید.

برای دریافت معلومات بیشتر در قسمت کورس‌هایی که در سرووکس کمون شما ارائه می‌شود با یک رهنمای تحصیلی و مسلکی در مرکز آموزش کلانسالانی که به آنجا می‌روید یا در کمون محل سکونت خود تماس بگیرید.

ارزیابی و یادگیری

در طول تحصیل شما باید بطور مرتب درباره آنچه یاد گرفته‌اید، به نسبت اهداف تعیین شده در کورس مذکور، معلومات دریافت نمایید.

این امر مهم است که شما درکی از یادگیری خود و ضرورتی که به پیشرفت دارید، داشته باشید.

نمره

شاگردانی که کورس‌های مربوطه خود را به پایان برند، نمره می‌گیرند. سیستم امتیاز دهی "آ" تا "اف" می‌باشد که در آن "آ" بالاترین نمره و "ای" کمترین نمره کامیابی می‌باشد.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با کمون محل سکونت خود تماس بگیرید. معلومات لازم برای تماس گرفتن در ویبسایت کمون موجود است.

مکتب عالیه ملی

تحصیل در مکتب عالیه ملی یا فولک هوگسکولان برای شمایی که بالای ١٨ سال دارید آزاد است.

Illustrerar introduktionsprogram

کورس‌های عمومی مکتب عالیه ملی یا فولک‌هوگسکولان

کورس‌های عمومی برای شمایی است که فاقد تحصیلات دوره ابتدائیه و دوره متوسطه (لیسه) بوده و به همین دلیل برای ادامه تحصیل یا استقرار در بازارکار با مشکلاتی مواجه می‌باشید. محتوای کورس‌ها و طول آنها بر مبنای معلومات قبلی شما و اهداف شما برای آینده مطابقت داده می‌شود. بعداز گذراندن کورس، شما در مکتب عالی مسلکی، مدارس عالی یا پوهنتون ادامه تحصیل داده می‌توانید.

تحصیلات مسلکی

مکتب عالیه ملی همچنان بسیاری کورس‌های مسلکی دارد. کورس‌ مسلکی خبرنگاری، مسئول أوقات تفریح و ترجمان اشاره‌ای تنها چند مثال از این کورس‌ها می‌باشند.

کورس‌هایی برای مهاجرین تازه وارد

بعضی کورس‌ها مخصوص کلانسالانی است که تازه به سویدن آمده‌اند. کورس استقرار در جامعه سویدن برای تازه واردان در تعدادی مکتب عالیه ملی وجود دارد.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با رهنمای تحصیلی و مسلکی در مکتب عالیه ملی تماس بگیرید تا از مقررات موجود در مورد کورسی که به آن علاقمندید معلومات دریافت کنید.

پوهنتون و مدارس عالی

Illustrerar folkhögskola

برای تحصیل در پوهنتون و مدارس عالی شما باید واجد صلاحیت بنیانی باشید. بعضی از دوره‌های تحصیلی همچنان شرط داشتن صلاحیت مخصوص هم دارند که دربرگیرنده آن است شما باید کورس‌های مخصوصی برای بعضی دوره‌های تحصیلی بخوانید.

کسب صلاحیت از طریق تحصیل در سال پایه

یک روش برای بدست آوردن صلاحیت، تحصیل در یک "سال پایه" می‌باشد. سال پایه یک دوره آموزشی یکساله در سطح متوسطه (لیسه) برای شمایی می‌باشد که می‌خواهید صلاحیت مخصوص ورود به دوره‌ای در سطح عالی را پیدا کنید، که می‌خواهید در آن تحصیل نمایید.

کسب صلاحیت از طریق تحصیل در

شما همچنین می‌توانید در آموزش کمونی کلانسالان، آموزش لازم در سطح متوسطه (لیسه) برای بدست آوردن صلاحیت را بگذرانید. این حق هم در مورد صلاحیت بنیانی و صلاحیت مخصوص وجود دارد.

روش دیگر برای کسب صلاحیت

شمایی که دارای تحصیلات کامل متوسطه هم نمی‌باشید، می‌توانید درخواست تحصیل در پوهنتون‌ها و مدارس عالی نمایید. اگر تجربه یا توانایی‌هایی از کار یا تحصیل در گذشته دارید که می‌تواند کافی تشخیص داده شود، می‌توانید باز هم درخواست نمایید اما باید بتوانید نشان دهید که دارای آن توانایی می‌باشید. شما ممکن است این توانایی عملی را از طریق کورس‌هایی که قبلا خوانده‌اید یا تجربه زندگی کاری خود، فعالیت‌‌های انجمنی یا اقامت طولانی مدت در خارج از کشور، کسب نموده باشید. نشان دادن اینکه شما توانایی عملی دارید را تایید اعتبار توانایی می‌نامند. مطالب بیشتر در قسمت نحوه ارسال درخواستی خود و توانایی عملی و استثناء از قواعد موجود، را در ویبسایت شورای پوهنتون‌ها و مدارس عالی مطالعه نمایید:

Antagning.se

رهنمایی تحصیلی و مسلکی

در هر پوهنتون و مدرسه عالی، بخش رهنمایی تحصیلی و مسلکی وجود دارد. اگر علاقمند به کورسی می‌باشید که آنها ارائه می‌نمایند به آنجا مراجعه کرده می‌توانید و آنها همچنین به شما رهنمودهای عمومی در قسمت تحصیل در سطح عالی ارائه کرده می‌توانند. در ویبسایت پوهنتون‌ها و مدارس عالی که در زیر می‌آید، معلومات به زبان‌های مختلف در مورد تحصیلات عالی و رهنمایی تحصیلی و مسلکی وجود دارد:

Studera.nu

تحصیل در پوهنتون‌ها و مدارس عالی در بهار و خزان آغاز می‌گردد. تحصیلات تمام وقت دربرگیرنده ٤٠ ساعت در هفته می‌باشد. فرد می‌تواند بصورت پاره وقت، منحیث مثال نیمه وقت و یک چهارم وقت، در بسیاری از کورس‌ها به تحصیل بپردازد. در این موارد فرد ساعات کمتری در هفته درس می‌خواند و امتیاز دانشگاهی کمتری دریافت می‌نماید. بسیاری از دوره‌های آموزشی و کورس‌ها را از راه دور هم می‌توان گذراند. همچنان کلاس‌هایی از طرف شب‌ها و روزهای رخصتی هم برگزار می‌شود. این موضوع، کار را برای شمایی که می‌خواهید کار را با تحصیل ترکیب نمایید، تسهیل می‌نماید.

تحصیلات عالی مسلکی

Illustrerar yrkeshögskola

در یک دوره تحصیلی عالی مسلکی فرد بعداز مکتب لیسه یا آموزش کمونی کلانسالان برای آموختن یک شغل آموزش می‌بیند. شغل‌های زیادی برای انتخاب وجود دارد. دوره‌های تحصیلی در بیشتر أوقات بین یک الی سه سال طول می‌کشد و تئوری در مکتب را با کارآموزی در خارج از مکتب و در محیط کار، ترکیب می‌نماید. شرط لازم داشتن معلومات کافی در سویدنی برای گذراندن این تحصیلات می‌باشد و این مکتب است که تعیین می‌نماید آیا این معلومات کافی است یا خیر. بعضی از مکتب‌ها حمایه بیشتری در سویدنی، با گرایش کاری، ارایه می‌نمایند.

در موارد زیر شما برای یک دوره تحصیلی مسلکی درخواست کرده می‌توانید:

دارای دیپلم متوسطه (لیسه) از یک لیسه یا کومووکس می‌باشید،●

دارای تحصیلات در خارج از کشور می‌باشید که معادل یک دیپلم متوسطه می‌باشد،●

واجد شرایط لازم برای گذراندن دوره مربوطه از طریق تحصیلات در سویدن یا خارج از کشور، تجربه ●

عملی یا دیگر موارد دارید.

زمانی که فرد واجد شرایط رسمی نمی‌باشد

اگر واجد شرایط رسمی صلاحیت نمی‌باشید، باز هم این امکان وجود دارد که در یک کورس پذیرفته شوید. مکتب‌ها در بعضی موارد، زمانی که بدانند شاگرد می‌تواند از عهده کورس یا دوره مذکور برآید و در زمینه‌ای که آن کورس رهنمایی می‌کند، کار کرده می‌تواند، استثناء قائل می‌شوند. با مکتب مربوطه تماس گرفته و در قسمت مقرراتی که در آنجا مدار اعتبار است، سوال کنید.

به این نحو درخواست کرده می‌توانید

هر مدرسه خودش أمور پذیرش را در مورد دوره‌های تحصیلی خود انجام می‌دهد. بهمین دلیل برای دانستن مقرراتی که در آن مکتب صدق می‌کند مستقیما با همان مکتب تماس بگیرید.

رشته‌های تحصیلی مدارس عالی مسلکی در اینجا موجود است:

yrkeshogskolan.seexternal link

Senast uppdaterad 25 mars 2021