کلاس پیش دبستانی ، آموزش ابتدایی و خانه اوقات فراغت

برای کودکان 6 تا 16 سال

بیشتر کودکان از شش سالگی در کلاس پیش دبستانی شروع می کنند. بعد از کلاس پیش دبستانی ، آنها وارد دوره نه ساله ابتدایی می شوند. خانه اوقات فراغت یک مکمل برای کلاس پیش دبستانی و دوره ابتدایی است و باید اوقات فراغت معنی داری را در طول زمان کار و یا تحصیل والدین در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

Dekorationsbild förskoleklass

کودکانی که در سوئد زندگی می کنند از ترم پائیز سالی که شش ساله می شوند مشمول تحصیل اجباری می گردند. بیشتر کودکان آن وقت در کلاس پیش دبستانی شروع می کنند. بعد از کلاس پیش دبستانی کودکان وارد دوره ابتدایی و یا آموزش هایی مشابه آن می شوند. هر سال تحصیلی به دو ترم پائیزه و بهاره تقسیم می شود.

مدارس می توانند هم دولتی/کمونی (Kommunal) باشند و هم مستقل (Fristående)

مدارس ابتدایی هم می توانند دولتی/کمونی باشند و هم مستقل. بیشتر مدارس ابتدایی دولتی هستند و شاگردان معمولا در یک مدرسه دولتی در نزدیکی خانه خود تحصیل می کنند.

هر مدرسه ابتدایی می تواند شاخه های مختلف را در خود بگنجاند، برای مثال کلاس های انگلیسی و یا کلاس های ورزش و موسیقی.

همه می توانند درمدارس مستقل درس بخوانند و برنامه آموزشی آنان باید هم تراز با برنامه ها ی درسی مدارس دولتی باشد. مدارس مستقل به کمون ها تعلق ندارند بلکه مالکان دیگری دارند.

کلاس پیش دبستانی

همه کودکان باید از سالی که شش ساله می شوند در کلاس پیش دبستانی شرکت کنند اما در بعضی موارد کودک می تواند از پنج یا هفت سالگی شروع کند. کلاس پیش دبستانی رایگان است و در طول یک سال تحصیلی حداقل 525 ساعت را شامل می شود.

آموزش در این سطح باید رشد و یادگیری را ترغیب کند و کودکان را برای تحصیلات آینده آماده سازد. بازی ، خلاقیت و کند وکاو قسمتهای مهمی از یادگیری کودکان هستند.

فعالیت کلاس های پیش دبستانی

آموزش باید مبتنی بر یک دیدگاه جامع درباره دانش آموزان و نیاز آنان باشد. یک هدف دیگر کلاس های پیش دبستانی این است که ایجاد رابطه با دوستان برای کودکان را ممکن سازد و به آنان احساس تعلق و امنیت در گروه بدهد. آموزش در کلاس های پیش دبستانی همچنین باید دانش آموزان را برای توسعه مهارت های مشارکتی مبتنی بر رویکرد ی دموکراتیک و همدلانه فراهم کند.

این کلاس ها باید شرط لازم را برای دانش آموزان فراهم آورند تا توانایی خود را برای آزمایش و توسعه ایده ها ، حل مشکلات و به کار گرفتن آن ایده ها پرورش دهند.

شاگردان در کلاس های پیش دبستانی باید هم به صورت کتبی و هم شفاهی در زمینه های مختلف ارتباط برقرار کنند. از طریق اشکال مختلف زیبایی شناختی ، کودکان یاد می گیرند که به روشهای مختلف با کمک مثلا بازیگری، رقص ، موسیقی ، تصویر و فرم ارتباط برقرار کنند. کلاس پیش دبستانی همچنین شامل استفاده از مفاهیم ریاضی برای حل مشکلات و نیز کاوش وتوصیف رویدادها و رابطه بین آنان در طبیعت یا مکانهای دیگری است که شاگردان از آنها بازدید می کنند. این فرصت باید برای دانش آموزان فراهم شود تا در محیط های مختلف حرکت کنند و بیاموزند که چه عواملی می توانند بر سلامتی و بهزیستی آنان تأثیر بگذارند. این کلاس ها حد اکثر شش ساعت در روز هستند.

کمون ها مسئولیت ارائه کلاس های پیش دبستانی را بر عهده دارند. کلاس های پیش دبستانی موجود در مدارس مستقل می توانند جایگزین کلاس های دولتی باشند.

آموزش ابتدایی

Illustrerar grundskoleutbildning

آموزش ابتدایی می تواند در اشکال مختلف ارائه شود. علاوه بر مدارس ابتدایی، مدارس ابتدایی برای کودکان با کم توانی ذهنی (Grundsärskola)، مدارس ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی (Specialskola)، مدرسه سام ها (Sameskola) و یا مدارس مقدماتی رقص (Förberedande dansarutbildning) هم وجود دارند.

فعالیت های مدارس ابتدایی

هدف مدرسه ابتدایی این است که دانش لازم را به شاگردان داده و توانایی آنان را برای جستجوی مستقلانه دانش و اطلاعات توسعه دهد. آموزش در سطح ابتدایی باید بر دانش شاگردان افزوده و به پیشرفت شخصی همه دانش آموزان کمک کند. دانش آموزان باید در اینجا برای انتخاب های آینده خود آماده شوند و توانایی آنان برای ارتباطات همه جانبه و زندگی اجتماعی افزایش یابد به طوری که پایه ای استوار برای حضور فعال در جامعه فراهم شود. مدرسه ابتدایی باید پایه ای محکم برای تحصیلات آینده را بوجود بیاورد.

جدول زمانی و برنامه درسی مدارس ابتدایی

دروس موجود در دوران ابتدایی و تقسیم بندی آنان برای سال های تحصیلی مختلف در جدول زمانی مدارس شرح داده شده اند. مقدار ساعات تضمینی که شاگردان مدارس ابتدایی در این مدارس حق تحصیل دارند مشخص شده. هر سال تحصیلی از دو ترم تشکیل شده، ترم پائیزه و ترم بهاره.

دروسی که در مدارس ابتدایی تدریس می شوند عبارتند از سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، ریاضیات، انگلیسی، دروس هنری، تکنیک، دانش اجتماعی، دروس طبیعی، زبان مادری و زبان های مدرن.

برای هر درسی در مدرسه یک برنامه آموزشی وجود دارد که در آن به هدف آن درس اشاره شده. برنامه آموزشی همچنین شرح می دهد که چه امکاناتی برای کسب دانش بیشتر در آن زمینه خاص باید در اختیار شاگردان قرار گیرد.

فعالیت های آموزشی مدرسه باید مطابق با ارزشهای دموکراتیک جامعه باشد و افرادی که در مدرسه کار می کنند باید به ارزش هر شخص و محیط زیست اطراف ما احترام بگذارند. همه دانش آموزان باید در مدرسه احساس امنیت و احترام کنند و از امکانات برابر برخوردار باشند.

ارزیابی و یادگیری در دبستان

در مدرسه ، دانش آموز در مورد آنچه که با توجه به اهداف تدریس آموخته است، اطلاعات مداوم دریافت می کند. معلم ، خود دانش آموز و سایر دانش آموزان می توانند با ارائه نظرات خود به پیشرفت شاگردان در یادگیری آنها کمک کنند. معلم و دانش آموز همچنین براساس ارزیابی آنچه دانش آموز به آن نیاز دارد و آموخته است ، در مورد اینکه او باید چه کاری برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهد صحبت می کنند. این مهم است که دانش آموز خود درکی صحیح از یادگیری خویش و نیازهای موجود برای پیشرفت تحصیلی خود داشته باشد.

جلسه بررسی پیشرفت (Utvecklingssamtal) در مدرسه ابتدایی

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید دانش آموز و سرپرستان وی را برای ارزیابی تحصیلات دانش آموز و همچنین نظر او در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی دانش آموز است.

در طی این گفتگو در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و آموزش دانش آموز به وی کمک کند. این گفتگو به شاگرد و سرپرستان او هم این امکان را می دهد که در تحصیلات دانش آموز تاثیرگذار و مسئولیت پذیر باشند. در اینجا از جمله راجع به نیازهای احتمالی دانش آموز برای تغییرات و نیز کمک های لازم صحبت می شود.

در سال های تحصیلی که به دانش آموزان نمره داده نمی شود هر ساله باید یک برنامه توسعه فردی (Utvecklingsplan) تنظیم شود. این برنامه توسعه فردی باید شامل ارزیابی کتبی از تحصیلات دانش آموز و برنامه ریزی برای تحصیلات آینده او باشد.

نمره و نمره گذاری در مدرسه ابتدایی

از کلاس ششم به بعد در آخر هر ترم به دانش آموز نمره داده می شود. نمره نهایی یا کارنامه (slutbetyg) در پایان سال نهم وقتی که شاگردان دوره آموزش ابتدایی را به آخر رسانده اند داده می شود. دانش آموز با توجه به کارنامه خود در این دوره درخواست ورود به دبیرستان را می کند.

برای نمره دادن از یک مقیاس شش حرفی، A تا F، استفاده می شود. A تا E نمرات قبولی هستند و F به معنی عدم قبولی در آن درس است. در صورتی که شاگرد به مقدار زیادی از کلاس درس غایب بوده معلم به جای نمره یک خط تیره در آنجا می گذارد.

مدارس ابتدایی برای کم توانان ذهنی (Grundsärskola)

Dekorationsbild grundsärskola

مدارس ابتدایی برای کم توانان دهنی یا Grundsärskolan ، برای کودکان بین 7 تا 16 سال است که دارای معلولیت های ذهنی و یا آسیب مغذی هستند. این نوع مدرسه با نیازها و توانایی های هر شاگرد وفق داده می شود. هدف ازتدریس در این مدارس افزایش دانش شاگردان و کمک به پیشرفت، احساس تعلق و ایجاد پایه های محکم برای حضوری فعال در جامعه است.

فعالیت های مدارس ابتدایی کم توانان ذهنی

در این مدارس تدریس در دروس مستقل، یک شاخه درسی و یا ترکیبی از این دو صورت می گیرد. آموزش همچنین می تواند در بر گیرنده برنامه درسی مدارس ابتدایی باشد. هدف ازتدریس از جمله افزایش دانش وارزش شاگردان و کمک به پیشرفت شخصی، احساس تعلق و ایجاد پایه های محکم برای حضوری فعال در جامعه است.

شاگردانی که به مدارس ابتدایی برای کودکان کم توان می روند و احتیاج به رفتن به Fritidshem دارند باید در مراکز موجود در مدرسه ابتدایی و یا مدارس ویژه برای کودکان کم توان جسمی ثبت نام کنند. اطلاعات بیشتر را در بخش مربوط به مرکز فعالیت های اوقات فراغت مطالعه کنید.

جدول زمانی و برنامه درسی مدارس ابتدایی برای کودکان کم توان

دروس موجود و تقسیم بندی آنان برای سال های تحصیلی مختلف در جدول زمانی شرح داده شده اند. مقدار ساعات تضمینی که شاگردان مدارس ابتدایی برای کودکان کم توان در این مدارس حق تحصیل دارند مشخص شده.

شاگردان مدارس مخصوص کودکان کم توان یا دروس خاص و یا شاخه های درسی را می خوانند. دروسی که در این مدارس تدریس می شوند عبارتند از سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، ریاضیات، انگلیسی، دروس عملی هنری، تکنیک، دانش اجتماعی و دروس طبیعی. کسانی که امکان خواندن درس های مستقل را ندارن می توانند در دروس شاخه ای فعالیت های روزمره و درک واقعیت شرکت کنند.

برای هر درسی در مدرسه یک برنامه آموزشی وجود دارد که در آن به هدف آن درس اشاره شده. برنامه آموزشی همچنین شرح می دهد که چه امکاناتی برای کسب دانش بیشتر در آن زمینه خاص باید در اختیار شاگردان قرار گیرد.

فعالیت های آموزشی مدرسه باید مطابق با ارزشهای دموکراتیک جامعه باشد و افرادی که در مدرسه کار می کنند باید به ارزش هر شخص و محیط زیست اطراف ما احترام بگذارند. همه دانش آموزان باید در مدرسه احساس امنیت و احترام کنند و از امکانات برابر برخوردار باشند.

ارزیابی و یادگیری در مدرسه ابتدایی کم توانان

در مدرسه ، دانش آموز در مورد آنچه که با توجه به اهداف تدریس آموخته است، اطلاعات مداوم دریافت ی کند.

معلم ، خود دانش آموز و سایر دانش آموزان می توانند با ارائه نظرات خود به پیشرفت شاگردان در یادگیری آنها کمک کنند. معلم و دانش آموز همچنین براساس ارزیابی آنچه دانش آموز به آن نیاز دارد و از قبل آموخته ، در مورد اینکه او باید چه کاری برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهد صحبت می کنند. این مهم است که دانش آموز خود درکی صحیح از یادگیری خود و نیازهای موجود برای پیشرفت داشته باشد.

بررسی پیشرفت تحصیلی در مدرسه ابتدایی کم توانان

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید دانش آموز و سرپرستان وی را برای ارزیابی تحصیلات دانش آموز و همچنین نظر او در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی دانش آموز است.

در طی این گفتگو در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و آموزش دانش آموز به وی کمک کند. این گفتگو به شاگرد و سرپرستان او هم این امکان را می دهد که در تحصیلات دانش آموز تاثیرگذار باشند.

در این جلسه باید یک برنامه کتبی نوشته شود، هم برای شاگردان کلاس اول تا پنجم، و هم برای دانش آموزانی که در کلاس 6 تا 9 به آنان نمره داده نمی شود. این برنامه فردی باید شامل یک ارزیابی و برنامه ای برای آینده دانش آموز باشد.

نمره و نمره گذاری در مدرسه ابتدایی کم توانان

در مدارس ابتدایی کم توانان تنها در صورت خواست دانش آموز و یا اولیای او به شاگردان نمره داده می شود. این در مورد شاخه های درسی صدق نمی کند. نمره های درسی پنج درجه دارند: A ، B، C،D و E. A بالاترین نمره است و E کمترین نمره قبولی است. اگر شاگرد شرایط لازم برای نمره E را نداشته باشد نمره ای داده نمی شود.

خانه اوقات فراغت (Fritidshem)

Illustrerar fritidshem

Fritidshem برای کودکان شش تا 13 سال است. زمان کاری Fritidshem ساعات قبل و بعد از ساعات درسی مدرسه است و همچنین هنگام تعطیلی مدارس وقتی که پدر و مادران کار و یا تحصیل می کنند.

خانه اوقات فراغت مکمل آموزش های کلاس آمادگی و کلاس های اول تا ششم مدارس است. هدف این مرکز کمک به رشد و یادگیری دانش آموزان و ارائه اوقات فراغت با ارزش به آنها است. در عین حال به والدین این امکان داده می شود تا سرپرستی کودک و اشتغال را با هم ترکیب کنند.

روش کار خانه اوقات فراغت

خانه اوقات فراغت به دو صورت فعالیت های مدرسه را تکمیل می کند:

  • پذیرش شاگردان در ساعاتی از روز که آنان در کلاس به سر نمی برند و یا زمان تعطیلی مدارس
  • ارائه تجربیات و دانشی متوافت با انچه آنان در کلاس های مدرسه می آموزند

کلاس پیش دبستانی، مدرسه و خانه اوقات فراغت باید با کمک هم به رشد و پیشرفت همه جانبه شاگردان کمک کنند. آموزش باید از تمایل کودکان برای یادگیری استفاده کند و نیازها، علایق و تجربیات شاگردان را محور کار خود قرار دهد. فعالیت ها باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که توانایی ها و امکانات مختلف شاگردان در نظر گرفته شود.

خانه اوقات فراغت به جز روزهای شنبه و یکشنبه و ایام تعطیلات رسمی در سوئد در تمام سال باز است. شاگردان می توانند در طی روز، قبل از شروع و بعد از پایان کلاس مطابق با ساعات کاری و یا درسی اولیا و نیاز شاگرد در آنجا باشند.

فعالیت خانه اوقات فراغت معمولا با مدرسه هماهنگ شده. این هماهنگی می تواند در بر گیرنده کارکنان، محل و فعالیت های آموزشی باشد.

کمون ممکن است که برای شاگردان ده تا سیزده ساله مراکز اوقات فراغت باز هم ارائه دهد. مرکز اوقات فراغت باز یک مرکز آموزشی گروهی برای دانش آموزان کلاس چهارم تا ششم است. رفتن به این مراکز اختیاری است و هدف آن تکمیل کردن آموزش های مدارس ابتدایی از طریق فعالیت های آموزشی است. مواظبت و مراقبت از شاگردان، به صورتی که در Fritidshem انجام می شود بخشی از وظایف این مراکز نیست بلکه در اینجا فعالیت هایی انجام می شوند که با این گروه سنی مطابقت دارند.

چه کسانی به خانه اوقات فراغت می روند؟

کمون وظیفه دارد آموزش در خانه اوقات فراغت را در اختیار کودکانی که اولیایشان کار و یا تحصیل می کنند و یا به دلایل دیگر به این خدمات نیاز دارند بگذارد. این خدمات از سن شش سالگی تا ترم بهاره سالی که کودک 13 ساله می شود در دسترس خواهد بود.

پس از اطلاع از نیاز یک دانش آموز به شرکت در خانه اوقات فراغت، در اسرع وقت باید این خدمات در اختیار خانواده قرار گیرد. محل خانه اوقات فراغتی که به شاگرد ارائه می شود باید کنار و یا در نزدیکی مدرسه ای باشد که شاگرد در آن تحصیل می کند. شاگردانی که به دلایل جسمی، روحی و یا دلایل دیگر نیازمند کمک ویژ در پیشرفت خود هستند باید از آموزش در خانه اوقات فراغت بهره مند شوند.

شهریه

کمون ها حق دارند شهریه معقولی را برای کودکانی که به خانه اوقات فراغت می روند تعیین کند. میزان هزینه با توجه به سطح درآمد والدین محاسبه می شود. در حال حاضر همه کمون ها از یک سیستم با سقف هزینه استفاده می کنند. سقف هزینه یا Maxtaxa حداکثرهزینه را برای خانواده های مختلف تعیین می کند.

همه کمون ها از یک سیستم با سقف هزینه استفاده می کنند. سقف هزینه یا Maxtaxa حداکثرهزینه را برای خانواده های مختلف تعیین می کند.

مدارس ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی (Specialskola)

مدرسه ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی یا Specialskola برای کودکانی است که مشکل شنوایی، بینایی، مشکلات جدی گویشی و یا ترکیبی از معلولیت های جسمی مختلف دارند. آموزش در این مراکز با نیاز و امکانات دانش آموز وفق داده می شود. به طور کلی این آموزش مانند آموزشیست که در مدارس ابتدایی عادی ارائه می شود. دوره تحصیل در مدرسه ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی 10 ساله است.

ده مدرسه ویژه با گرایش های مختلف در سراسر کشور وجود دارد. این مدارس برای دانش آموزانی است که دارای مشکلات زیر می باشند:

  • شاگردان ناشنوا و یا با شنوایی کم
  • شاگردان با مشکلات گویشی جدی
  • شاگردان با مشکلات بینایی و یک معلولیت دیگر
  • شاگردان ناشنوا و یا با شنوایی کم که معلولیت ذهنی هم دارند و نیز شاگردانی که به طور مادرزاد و پس از تولد مبطلا به نابینایی و ناشنوایی شده اند.

نحوه ثبت نام در مدارس ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی

تقاضا را باید به سازمان آموزش ویژه (SMSM) ارسال نمود. این سازمان در مورد ثبت نام یک دانش آموز در یک مدرسه ویژه تصمیم می گیرد.

لینک برای دریافت اطلاعات بیشتر در باره SPSM و نحوه تقاضا برای رفتن به مدارس ویژه در اینجا وجود دارد:

تقاضای ثبت نام در کلاس های اول تا دهم در مدرسه ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی از طریق سازمان آموزش ویژه، SPSM، انجام می شود:

Specialpedagogiska myndigheten, SPSM:s webbplatsexternal link

ارزیابی و یادگیری در مدارس ویژه کودکان با معلولیت های جسمی

در مدرسه ، دانش آموز در مورد آنچه که با توجه به اهداف تدریس آموخته است، اطلاعات مداوم دریافت می کند.

معلم ، خود دانش آموز و سایر دانش آموزان می توانند با بیان نظرات خود به پیشرفت شاگردان در یادگیری آنها کمک کنند. معلم و دانش آموز همچنین براساس ارزیابی آنچه دانش آموز به آن نیاز دارد و از قبل می داند ، در مورد اینکه او باید چه کاری برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهد صحبت می کنند. این مهم است که دانش آموز خود درکی صحیح از یادگیری خود و نیازهای موجود برای پیشرفت داشته باشد.

بررسی پیشرفت در مدرسه ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید دانش آموز و سرپرستان وی را برای ارزیابی تحصیلات دانش آموز و همچنین نظر او در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی دانش آموز با توجه به برنامه های آموزشی و توانایی های لازم درسی است.

در طی این گفتگو در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و آموزش دانش آموز به وی کمک کند. این گفتگو به شاگرد و سرپرستان او هم این امکان را می دهد که در تحصیلات دانش آموز تاثیرگذار و مسئولیت پذیر باشند. در اینجا از جمله راجع به نیازهای احتمالی دانش آموز برای تغییرات و نیز کمک های ویژه صحبت می شود.

در سال های تحصیلی که به دانش آموزان نمره داده نمی شود هر ساله باید یک برنامه توسعه فردی کتبی (Utvecklingsplan) تنظیم شود. این برنامه توسعه فردی باید شامل ارزیابی کتبی از تحصیلات دانش آموز بوده و برنامه ای ارائه دهد برای آنچه که مدرسه، خود شاگرد و سرپرستان وی می توانند برای پیشرفت هر چه بیشتر او انجام دهند.

نمره و نمرهگذاری در مدارس ویژه کودکان با ناتوانی های جسمی

در مدارس ویژه کودکان با ناتوانی های جسمی از پایان ترم پائیزه سال هفتم به شاگردان نمره داده می شود. برای نمره دادن از یک مقیاس شش حرفی، A تا F، استفاده می شود که درآنF به معنی عدم قبولی است. بعد از سال دهم به شاگردان کارنامه داده می شود.

Senast uppdaterad 25 mars 2021