آموزش ویژه برای بزرگسالان – särvux

Persiska (PES)

آموزشگاه ویژه برای بزرگسالان مخصوص کسانی است که دارای یک معلولیت ذهنی و یا آسیب مغذی هستند و پیش از این در مدارس ابتدایی و دبیرستان و یا در مدارس ابتدایی و دبیرستان ویژه تحصیل نکرده اند. از اول ماه ژولای سالی که 20 سالتان می شود شما می توانید در särvux درس بخوانید.

برای شما که تازه به سوئد آمده اید

دوره های زیادی برای بزرگسالان وجود دارد، هم دوره هایی که منجر به کار می شوند و هم دوره هایی که فرد را برای ادامه تحصیل در دانشگاه و یا دانشگاه فنی و حرفه ای آماده می کنند. مشاوران تحصیلی و حرفه ای در مدرسه و یا کمون شما می توانند برای تعیین سطح تحصیلات قبلی شما با ارزیابی دانش و تجربیات شما به شما کمک کند.

مشاوران تحصیلی و حرفه ای در مدارس و کمون در دسترس هستند و می توانند اطلاعات بیشتر، هم در مورد تحصیلات و هم بازار کار در سوئد را در اختیار شما قرار دهند.

آموزش ویژه برای بزرگسالان - särvux

در مراکز آموزش ویژه برای بزرگسالان شما می توانید مواد درسی مختلف را بخوانید و دانش قبلی خود را نیز تایید اعتبار کنید. یک برنامه تحصیلی انفرادی برای شما تنظیم خواهد شد که حاوی هدف شما از تحصیل و کورس هایی است که باید بخوانید.

در آموزشگاه های ویژه بزرگسالان شما می توانید:

  • در سطح ابتدایی و یا دبیرستان تحصیل کنید
  • مواد درسی مختلف را انتخاب کنید
  • همزمان در کلاس های سوئدی برای مهاجران شرکت کنید
  • در یک دوره آموزش حرفه ای شرکت کنید
  • یک دوره کامل دبیرستانی را بخوانید
  • تحصیلات قبلی خود را تایید اعتبار کنید

چه کسی می تواند در särvux تحصیل کند؟

آموزشگاه ویژه برای بزرگسالان مخصوص کسانی است که دارای یک معلولیت ذهنی و یا آسیب مغذی هستند و پیش از این در مدارس ابتدایی و دبیرستان و یا در مدارس ابتدایی و دبیرستان ویژه تحصیل نکرده اند. کسانی که می خواهند تحصیلات قبلی خود را تکمیل کنند، حرفه خود را عوض کنند و یا زبان سوئدی بیاموزند هم می توانند در särvux درس بخوانند.

از اول ماه ژولای سالی که 20 سالتان می شود شما می توانید در särvux درس بخوانید. برای این که بتوانید در särvux تحصیل کنید باید مقیم سوئد باشید، احتیاج به آموزش مورد نظر و شرایط لازم برای موفقیت دراین آموزش را داشته باشید. گاهی افراد زیر 20 سال هم می توانند در särvux شروع به تحصیل کنند.

نحوه آموزش در särvux

تحصیلات می توانند تمام وقت و یا نیمه وقت باشند. طی کردن بعضی از درس ها و یا بخشی از آنان شاید در محل کار هم ممکن باشد.

می توان تحصیلات در سطوح مختلف را با هم ترکیب کرد. برای مثال شما می توانید آموزش زبان سوئدی برای مهاجران (Sfi) را با دروس دیگر در särvux ترکیب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس هایی که در särvux کمون شما وجود دارد با مشاور تحصیلی و حرفه ای حاضر در مدرسه مورد نظر و یا در کمون خود تماس بگیرید.

ارزیابی و یادگیری

در طی تحصیلات باید اطلاعات مربوط به آنچه فرا گرفته اید در مقایسه با اهداف آموزش مربوطه به طور مداوم به شما داده شود.

مهم است که شما درکی صحیح از یادگیری خود و نیازهای موجود برای پیشرفت تحصیلیتان داشته باشید.

نمره

به شاگردانی که کلاس های خود را به پایان می رسانند نمره داده می شود. نمره از A تا E است. A بالاترین نمره و E پایین ترین نمره است.

می خواهید بیشتر بدانید؟

با کمون خود تماس بگیرید. اطلاعات تماس در سایت کمون شما موجود می باشد.

Senast uppdaterad 16 november 2021