Dugsiga sare ee gaarka ah

Somaliska (SOM)

Dugsiga sare ee gaarka ah waa waxbarasho socota afar sano oo loogu tala galay ardayga dadiisu u dhaxeyso 16 iyo 20 sano isla markaana qaba carqalad horumar/ naafo caqli ama uu la soo gudboonaadan dhaawac maskaxeed. Dugsiga saree ee gaarka ah wuxuu ka kooban yahay barnaamijka qaran iyo barnaamij shakhsi.

Två elever och en lärare i skyddshjälmar utomhus.

Barnaamijyada qaran iyo kuwa gaarka ah

Waxa dugsiga sare ee gaarka ah ka jira sagaal barnaamij qaran. Dhamaantood waa kuwo xirfad diyaarina ujeedadooduna tahay iney ardaydau diyaariyaan nolosha shaqada. Barnaamijka howlaha farshaxanka (estetik) iyo kan bulshada, beyadda iyo afka waxaa kaloo loogu diyaar garoowaa waxbarasho laga qaato sida dugsiga la seexdo ee dadka waaweyn ee folkhögskola. Barnaamijyada qaran waa kuwo gaar ahaan ha kuwo lagu diyaariyo xirfado. Barnaamij qaran waxaa xataa loo fulin karaa sidii waxbarasho goob shaqo ee dugsi sare, iyadoo waxbarashada barkeed ay ka dhaceyso mid ama dhowr goobo shaqo.

Ardayda oo dhami waxey sameyn karaan shaqo dugsi sare oo gaarka ah, halkaasuu ardaygu ku fulin karo howlo shaqo caadi ah ee dhinacyada xirfadeed ee barnaamijka.
Barnaamijyada gaarka ah waxa loogu tala galay ardayda aan ka qeyb qaadan karin casharada barnaamijka qaran. Barnaamij kasta wuxuu soconayaa afar sano wuxuuna ka kooban yahay maadooyinka kala duwan.

Xataa shaqo baraaktiko ah ayaa ka mid noqon karta barnaamijyada shakhsi.

Codsiga barnaamijka dugsiga sare ee gaarka ah

Codsiga barnaamijyada qaran ama shakhsi ee dugsiga sare ee gaarka ah waxa shaqo ku leh degmada eegeysa codsiga isla markaana goaan ka gaareysa.

Qiimeynta iyo waxbarashada dugsiga sare ee gaarka ah

Waxaad iskuulka ka heleysaa warbixin joogta ah ee ku saabsan waxa aad baratay marka loo eego hadafyada barnaamijyada iyo hadafka casharada.

Macalinka, adiga iyo ardayda kale, ayaa bixin kara fiidbaak qeyb ka geysta horumarinta waxbarashada. Macalinka iyo ardayga ayaa ka wada hadlaya siduu ardaygu u horumarin lahaa waxbarashadiisa iyadoo la qiimeynayo waxaad u baahan tahay iyo waxaad taqaan. Waa muhim inaad adigu fahamsan tahay waxbarashadaada iyo baahida aad u qabto horumar.

Wada hadalka horumarka dugsiga sare ee gaarka ah

Ugu yaraan hal mar tarmiin kasta ayaad adiga, macalinkaada iyo masuulkaada sharci kulmeysaan iyadoo la eegayo waxbarashadaada iyo sidaad mabsuud u tahay. Waxa wada hadalkan loogu yeeraa wada hadalka horumarka. Wada hadalka ayaa sawir ka bixinaya horumarkaada aqooneed iyo kan bulsho.

Waxa laga wada hadli doonaa siduu iskuulku kaaga taageeri karo isla markaana kuugu baraarujin karo horumar iyo waxbarasho wanaagsan. Wada hadalkan ayaa adiga iyo masuulkaada sharciba fursad idiin siinaya sidii aad ku saameyn laheydeen isla markaana aad masuuliyad uga qaadi laheyd waxbarashadaada. Waxaa kaloo looga hadlaa haddii aad qabto baahi la qabsiga iskuulka iyo haddaad u baahan tahay gargaar gaar ah

Qiimeynta iyo shahaaddada dugsiga sare ee gaarka ah

Ardayda barnaamijka qaran waxey heleyaan shahaaddo marka kasta uu dhamaado kooras. Kooras kasta wuxuu leeyahay shuruuddo aqooneed oo sheegaya waxa loo baahan yahay in la fuliyo. Ardayga dhigtay barnaamij qaran ama mid gaarka ah wuxuu heleyaa cadeyn dugsi sare ee gaarka ah markuu markuu dhameysto barnaamijka.

Waxaa shahaaddo loo isticmaalaa xuruufta A-E. Shahaadadda ugu sareysa waa A halka tan E ay tahay tan ugu hooseysa. Barnaamijyada gaarka ah shahaaddo laguma bixiyo ee waxaa la qiimeeyaa aqoonta ardayga markuu gaaro heerka waxa laga doonayo.

Ma dooneysaa inaad ogaato wax intaa dhaafsan?

La xiriir hagaha waxbarasho iyo xirfadeed ee iskuulkaada si aad u hesho talo iyo waxbixin ku saabsan barnaamijka kugu haboon.

Senast uppdaterad 16 november 2021