Waxbarashada gaarka ee dadka waaweyn – särvux

Somaliska (SOM)

Waxbarashada gaarka ee dadka waaweyn waxa loogu tala galay qofka fqaba carqalad horumar/ naafo caqli ama uu la soo gudboonaadan dhaawac maskaxeed isla markaana aan heysan waxbarashada gaarka dugsiga hoose/dhexe ama sare ama tan dugsiga hoose/dhexe iyo kan sare. Laga bilaabo 1 juulaay sanadaka qofku buuxiyo 20 sano wuxuu bilaabi karaa inuu wax ka dhigto särvux.

Qofka ku cusub Iswiidhen

Waxa jira waxbarasho kala nooca oo uu qofka qaan gaara dooran karo, waxbarasho kugu hogaamin karta xirfad iyo waxbarasho aad ugu diyaar garoobeyso sidii aad wax uga baran laheyd xirfad shaqo ama jaamacadaha kale. Si aad u ogaato heerka ay taagan tahay waxbarashada aad horey u heysatay waxaa qiimeynta aqoontaada iyo waaya aragnimada aad wadato kaa caawin kara hagaha waxbarasho iyo xirfadeed ee degmadaada ama iskuulkaada.

Haddii aad dooneyso inaad ka shaqeyso ama wax ku barato Iswiidhen waxad u baahan tahay barashada afka. Waxaad qaadan kartaa kooraska iswiidhishka ajaaniibta (SFI) adigoo ku bar bar wada maadooyin kale.

Haddii aad hore u laheyd waxbarasho waxad u baahan kartaa inaad dhameystirato taa si aad ama shaqo u hesho ama aad waxbarasho kale u sii wadato.
Waxaa iskuulada iyo degmooyinka laga heleyaa hage waxbarasho iyo mid xirfadeed oo warbixin intaa ka badan ku siin kara, haddii ay noqon laheyd waxbarashada ama suuqa shaqada Iswiidhen.

Waxbarashada gaarka ee dadka waaweyn – särvux

Dugsiyada särvux waxa laga dhigan karaan koorsooyinka maadooyin kala duwan iyo iyadoo halkaa lagu qiimeeyo aqoonta qofka horey u watay. Waxaad heleysaa qorshe waxbarasho shakhsi kaasoo soo koobaya hadafka aad ka leedahay waxbarashada iyo koorsooyinka la qaato.

Waxbarashada gaarka ee dadka waaweyn waxaad ku:

  • qaadan kartaa heerka heerka dugsiga hoose/dhexe iyo kan sare,
  • dooran kartaa koorsooyin kala duwan,
  • ku dhigan kartaa sfi barbar socda,
  • ku qaadan kartaa waxbarasho xirfadeed.
  • dhigan kartaa si aad u diyaariso shahaaddo u qalanta dugsiga sare ee gaarka,
  • ku heli kartaa qiimeyn aqoontaadii hore.

Yaa wax ka dhigan kara särvux?

Waxbarashada gaarka ee dadka waaweyn waxa loogu tala galay qofka fqaba carqalad horumar/ naafo caqli ama uu la soo gudboonaadan dhaawac maskaxeed isla markaana aan heysan waxbarashada gaarka dugsiga hoose/dhexe ama sare ama tan dugsiga hoose/dhexe iyo kan sare. Särvux waxaa kaloo loogu tala galay dadka waaweyn ee doonaya iney dhameystiraan waxbarasho hore, ama doonaya iney beddelaan xirfad ama doonaya iney bartaan afka iswiidhishka.

Laga bilaabo 1 juulaay sanadaka qofku buuxiyo 20 sano wuxuu bilaabi karaa inuu wax ka dhigto särvux. Qofka wax ka barayaan särvux waa inuu deggen yahay Iswiidhen, aanu laheyn aqoonta waxbarashadu siineyso iyo inuu karo inuu ku baaso waxbarashadaa. Waxa dhici karta mararka qaar inuu särvux-ka dhigto qof dadiisu ka yar tahay 20 sano.

Sidan ayaa loo qorsheeyaa waxbarashada

Waxa jiri karta fursad waxbarasho oo saacado buuxa ah ama mid qeyb ah. Waxaa kaloo jiri karta fursad ah inaad koorsooyinka qaar ama qeybo ka mida koorsooyinka ku qaadato goob shaqo.

Waxa la isku dhex wadi karaa waxbarasho heerarkeedu kala duwan yihiin. Waxaa sfi lagu dhinac wadi karaa waxbarasho kale ee laga qaato (särvux).

La xiriir dugsiga waxbarashada dadka waaweyn aad dooneyso inaad ku biirto ama degmada aad deggen tahay si aad u hesho warbixin intaa dheer ee koorsooyinka laga helo särvux-ka ku yaal degmadaada.

Qiimeynta iyo waxbarashada

Mudada waxbarashadu socoto waxaad si joogto ah u heli doontaa warbixinta waxa aad baratay marka loo eego hadafka casharada.

Waxaa muhima inaad fahamto inaad wax baraneyso iyo baahida aad aad u qabto horumarka.

Shahaaddo

Ardayga ku baasa koorsooyinku wuxuu heleyaa shahaaddo leh darajada A-E, A ayaa ah darajada ugu sareysa. Shahaaddada E ayaa darajada ugu hooseeysa.

Ma dooneysaa inaad wax intaa dheer ogaato?

La xiriir degmadaada. Warbixinta halka aad kala xiriiri kartana waxaad ka heleysaa bogga internetka ee degmada.

Senast uppdaterad 16 november 2021