Innehåll på denna sida

Rätt till utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

Barn och ungdomar från Ukraina kan ha rätt till förskola och skola i Sverige. Som vårdnadshavare behöver du själv kontakta kommunen du bor i för att ditt barn ska få en plats i förskolan eller skolan.

Enligt massflyktdirektivet gäller rätten till utbildning i förskola och skola för barn och ungdomar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (UT-kort) eller som har ansökt om asyl hos Migrationsverket.

Migrationsverkets webbplats

Kontakta kommunen du bor i för att ditt barn ska få en plats i förskolan eller skolan. Kommunen kommer att informera dig om de förskolor och skolor som finns i kommunen och berätta om hur du ansöker. Besök kommunens webbplats för mer information.

Det svenska utbildningssystemet jämfört med det ukrainska

I Sverige går elever tio år i grundskolan (F-9) och börjar i regel skolan vid 6 års ålder. F står för förskoleklass och motsvarar årskurs 1 i ukrainsk grundskola och årskurs 6 i svensk grundskola motsvarar alltså årskurs 7 i ukrainsk grundskola. När skolan tar emot en nyanländ gör läraren en bedömning av elevens kunskaper. Vid beslutet om vilken årskurs eleven ska gå i tar rektorn hänsyn till resultatet av lärarens bedömning, elevens ålder och andra personliga förhållanden. En nyanländ elev kan gå i samma årskurs som jämnåriga elever utan att ha kunskaper i svenska språket.

Översikt av det ukrainska skolsystemet