Innehåll på denna sida

Anpassad grundskola på lättläst svenska

Anpassade grundskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om anpassade grundskolan.

Vad du lär dig i anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är nio år
och har en egen läroplan
som alla lärare följer.
Där står det vad eleverna ska lära sig
i varje ämne.

Några av ämnena i anpassade grundskolan är svenska, matematik, musik, bild, engelska och slöjd.
Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

I anpassade grundskolan
får eleverna utbildning
som i grundskolan
men lärarna anpassar undervisningen
efter elevernas behov.

Minst en gång per termin
berättar läraren
för eleven och föräldrarna
hur det går för eleven
i de olika ämnena.

Efter anpassade grundskolan
kan eleven söka till
anpassade gymnasieskolan
eller gymnasieskolans introduktionsprogram.

Vem får gå i anpassade grundskolan?

Det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i anpassade grundskolan.

Kommunen måste först göra
en noggrann utredning.

Först bedömer en specialpedagog
hur eleven klarar
de olika ämnena.
Sedan får eleven träffa en psykolog och en läkare.
Eleven får också
prata med en kurator.

Båda föräldrarna måste säga ja
för att eleven ska få börja i
anpassade grundskolan.

Om eleven trivs i grundskolan
kan eleven stanna där.
Då går eleven kvar i klassen
och följer samtidigt anpassade grundskolans läroplan.

Vill du veta mer?

Prata med rektorn på skolan
eller med lärarna
om du vill veta mer om
anpassade grundskolan.

/