STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Välkommen till Utbildningsguiden

Här hittar du information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.

TIPS OCH FAKTA

Att välja förskola

Förskolan är frivillig. Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder när:
• föräldrarna arbetar eller studerar
• föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga

FAKTA OCH INSPIRATION

Val av grundskola

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola. Men hur vet man vilken skola som är bra?
Grundskoleutbildning är obligatorisk för alla barn. I Sverige råder skolplikt för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9, det vill säga i tio år

FAKTA OCH INSPIRATION

Val av gymnasieskola

När du har avslutat grundskolan kan du välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri. Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

FAKTA OCH INSPIRATION

Val av utbildning för vuxna

Det finns flera utbildningsformer för vuxna över 18 år som:
• Universitet och högskola
• Yrkeshögskola
• Konst- och kulturutbildning
• Kommunal vuxenutbildning (Komvux, SFI, folkhögskola)

FAKTA OCH INSPIRATION

Välja yrke

Här har vi samlat verktyg, information och inspiration för att stödja dig i hur du kan hitta utbildning till ett visst yrke.