• Start
  • Om oss
  • Komvux i SUSA

Komvux i SUSA

Syftet med SUSA-navet är att samla alla utbildningar på samma ställe för att göra det lätt att hitta utbildningar och få överblick över utbudet.

Komvuxutbildningar och kurser saknas i SUSA

I dagsläget finns inte komvuxutbildningar och kurser i SUSA. Det beror på att det inte har funnits resurser till att samla in dem.

Samla in komvuxutbildningarna också

Vi har påbörjat arbetet med att samla in komvuxutbildningarna från kommunerna. Vi har börjat i liten skala med några pilotkommuner som själva tagit initiativ till att rapportera in sina utbildningar. Det kommer att finnas flera sätt att skicka in uppgifter om utbildningar för kommunerna, dels via IT-systemleveranöterna och dels manuellt via formulär.

Varför ska komvuxutbildningar och kurser finnas i det nationella utbildningsnavet?

Att ha alla utbildningar på ett och samma ställe underlättar för elever att hitta rätt utbildning. Det nationella navet hjälper också kommuner att nå ut med information om vilka utbildningar som finns.

Senast uppdaterad 03 februari 2022