• Start
  • Om oss
  • Komvux i Susa

Komvux- och arbetsmarknadsutbildningar till Susa-navet

Syftet med Susa-navet är att samla alla utbildningar och kurser som erbjuds i Sverige på samma ställe för att göra det lätt att hitta utbildningar och få överblick över utbudet

Första komvuxutbildningarna finns nu i Susa-navet

Under året har arbete pågått för att hämta data om komvuxutbildningarna via kommunernas systemleverantörer. Nu har vi publicerat utbildningarna för de kommuner som har Gotit (Alvis) som leverantör. Även EducateIT/IST (Open24) har utvecklat klart och planer att publicera utbildningarna under maj 2023. Tietoevry (Edlevo) har kommit igång och ska vara klara senast sista december 2023.

Utbildningsinformationen som finns i Susa-navet är så kallad öppna data och tillgängliga för alla vill hämta dem och presentera uppgifterna på en webbplats eller i en app.

Västernorrland jobbar med att ta fram en ny webbtjänst där bland annat regionens yrkesutbildningar presenteras. Vi kommer att använda data från Susa-navet för att presentera utbildningar inom länet och ta fram verktyg för arbetsgivare och utbildningsanordnare. Verktygen ska användas för analyser vid planering och dimensionering och bidra till att skapa bättre förutsättningar för till exempel etableringar.

Vuxenutbildningen Sundsvall

Flera användningsområden för data om komvuxutbildningar

Förutom att fler vuxna kan nås av information om komvuxutbildningar genom att tillgängliggöra all utbildningsinformation som öppna data kan även kommuner och regioner hämta data och använda den i sin planering och dimensionering av kursutbud.

Arbetsmarknadsutbildningar ska in i Susa-navet

Arbetsförmedlingen jobbar med att få in arbetsmarknadsutbildningar till SUSA-navet. Planerad produktionssättning är våren 2023.

Har du frågor om Susa-navet?

Mejla till susa@skolverket.se

Senast uppdaterad 04 april 2023