• Start
  • Om oss
  • Komvux i SUSA

Fler utbildningar till SUSA-navet

Syftet med SUSA-navet är att samla alla utbildningar och kurser som erbjuds i Sverige på samma ställe för att göra det lätt att hitta utbildningar och få överblick över utbudet

Samla in komvuxutbildningar

Vi jobbar med att få systemleverantörerna att leverera information om komvuxutbildningar. Vi har börjat i liten skala med några pilotkommuner som själva tagit initiativ till att rapportera in sina utbildningar.

Framöver kommer det att finnas flera sätt att skicka in uppgifter om utbildningar för kommunerna, dels via IT-systemleverantörerna och dels manuellt via formulär.

Flera användningsområden för datat om komvuxutbildningar

Förutom att fler vuxna kan nås av information om komvuxutbildningar genom att tillgängliggöra all utbildningsinformationen som öppna data kan även kommuner och regioner hämta datat och använda den i sin planering och dimensionering av kursutbud.

Arbetsmarknadsutbildningar ska in i SUSA-navet

Arbetsförmedlingen jobbar med att få in arbetsmarknadsutbildningar till SUSA-navet.

Senast uppdaterad 23 september 2022