• Start
  • Om oss
  • Lämna uppgifter till Hitta och jämför

Lämna uppgifter till Hitta och jämför

Hittar du rätt uppgifter om din skolenhet? Den statistik och de uppgifter som visas i Utbildningsguidens verktyg Hitta och jämför är den statistik som huvudmännen har lämnat till Statistikmyndigheten SCB och de uppgifter som huvudmännen har lämnat till systemleverantören.

Det är skolhuvudmännen som ansvarar för att uppgifterna som lämnas in är korrekta. Skolhuvudmännen ansvarar även för att rapportera in gymnasieprogram och inriktningar ­– via sin systemleverantör. Då kommer både gymnasieprogram och inriktningar med i vår tjänst Hitta och jämför.

Din gymnasieskolas program och inriktningar

Det är viktigt att ni som är skolhuvudmän ser till att rätt uppgifter för gymnasieprogram och inriktning lämnats till er systemleverantör (till exempel Tieto, IST och Göteborgsregionen). Det är en förutsättning för att korrekta uppgifter ska visas på Utbildningsguiden. De uppgifter som ni lämnar till systemleverantörer skickas vidare till Skolverkets databas SUSA-navet. Om ni inte köpt tjänsten som skickar uppgifterna till Skolverket från systemleverantören så hämtas uppgifterna i stället från SCB:s skolenhetsregister. Observera att från SCB hämtas endast gymnasieprogram och då kan inriktningarna inte visas i Utbildningsguidens verktyg Hitta och jämför.

Mer om SUSA-navet hittar du här

Kontrollera din skolas koordinater på skolenhetsregistret

Du som är ansvarig för att lämna uppgifter för din skolenhet behöver logga in i webbportalen för skolenhetsregistret på SCB:s webbplats och kontrollera att kontaktuppgifterna och koordinaterna för skolenhetens position är korrekta. Observera att du måste bekräfta genom att klicka på knappen "Godkänn och spara" en gång för att koordinaterna ska sparas, även om de ser rätt ut. Om du vill ändra koordinater är det viktigt att du – efter att kartnålens position flyttats – igen klickar på knappen "Godkänn och spara" längst ned på sidan för att skolans position ska registreras.

Skolenhetsregistret på Statistikmyndigheten SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket.

Mer om insamling av uppgifter och statistik

Mer om skolverkets statistik Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 februari 2021