• Start
  • Om oss
  • Lämna uppgifter till Hitta och jämför och om studievägar

Lämna uppgifter till Hitta och jämför och om studievägar

Hittar du rätt uppgifter om din skolenhet? Den statistik och de uppgifter som visas i Utbildningsguidens verktyg Hitta och jämför är den statistik som huvudmännen har lämnat till Statistikmyndigheten SCB och de uppgifter som huvudmännen har lämnat till systemleverantören.

Det är skolhuvudmännen som ansvarar för att uppgifterna som lämnas in är korrekta. Skolhuvudmännen ansvarar även för att rapportera in gymnasieprogram och inriktningar ­– via sin systemleverantör. Då kommer både gymnasieprogram och inriktningar med i vår tjänst Hitta och jämför.

Din gymnasieskolas program och inriktningar

Det är viktigt att ni som är skolhuvudmän ser till att rätt uppgifter för gymnasieprogram och inriktning lämnats till er systemleverantör (till exempel Tieto, IST och Göteborgsregionen). Det är en förutsättning för att korrekta uppgifter ska visas på Utbildningsguiden. De uppgifter som ni lämnar till systemleverantörer skickas vidare till Skolverkets databas SUSA-navet. Om ni inte köpt tjänsten som skickar uppgifterna till Skolverket från systemleverantören så hämtas uppgifterna i stället från SCB:s skolenhetsregister. Observera att från SCB hämtas endast gymnasieprogram och då kan inriktningarna inte visas i Utbildningsguidens verktyg Hitta och jämför.

Lämna data till SUSAnavet (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 oktober 2023