• Start
  • Om oss
  • Om webbplatsen

Om webbplatsen

Utbildningsguiden vänder sig i huvudsak till dig som är elev, förälder eller studie- och yrkesvägledare. 

Här hittar du information och verktyg för att underlätta val av skola och utbildning. Här finns en beskrivning av skolsystemet och de olika delarna, fakta om skolval och tips och råd om vad du kan tänka på inför ett val av utbildning och skola.

Så här är webbplatsen uppbyggd

Under flikarna förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och utbildning för vuxna hittar du information om hur skolan fungerar i respektive skolform. Där hittar du också fakta om vad som gäller vid val av skola och tips och råd om val av utbildning.

Webbplatsen anpassar sig efter din skärm

Webbplatsen är responsiv, vilket innebär att sidorna anpassar sig till din skärm - oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil. Vårt mål är att göra hela webbplatsen så tillgänglig som möjlig.

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för utbildningsguiden.skolverket.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för vår webbplats. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att alla användare ska kunna använda utbildningsguiden.skolverket.se. Oavsett funktionsvariation och vilka hjälpmedel du använder ska du kunna uppfatta, hantera och förstå innehållet.

Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Brister i dagsläget

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Text presenteras ibland som bilder av text istället för det mer korrekta text som text (vektor).
  • Ett antal meningsbärande bilder saknar alt-texter.
  • Visuell information med ljud (film och video) syntolkas inte.
  • Det finns brister i hur länkars mål beskrivs.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Innehållet och utformningen av utlåtandet kommer att förändras

EU kommer att ta fram riktlinjer för tillgänglighetsutlåtanden. I dem framgår det vad ett utlåtande ska innehålla och hur det ska se ut. Så snart riktlinjerna finns tillgängliga kommer vi att anpassa vårt utlåtande efter dem

Lämna en synpunkt om webbplatsen

Upplever du att något inte fungerar som det ska på Utbildningsguiden? Eller är det något du saknar eller inte hittar? Hjälp oss att bli bättre genom att lämna en synpunkt med hjälp av formuläret nedan.

Lämna en synpunkt om webbplatsen

Senast uppdaterad 23 mars 2022