Innehåll på denna sida

Om webbplatsen

Utbildningsguiden vänder sig till dig som ska välja skola, utbildning eller yrke, för din egen del eller för ditt barn.

På Utbildningsguiden hittar du information och verktyg för att underlätta val av förskola, skola, utbildning och yrke. Här finns en beskrivning av de olika skolformerna, från förskola till universitet och högskola. Texterna om skolformerna finns även översatta till olika språk.

På Utbildningsguiden finns också fakta om skolval och tips och råd om vad du kan tänka på när du ska välja förskola, skola, utbildning eller yrke.

Så här är webbplatsen uppbyggd

Under flikarna förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och utbildning för vuxna hittar du information om hur skolan fungerar i respektive skolform. Där hittar du också fakta om vad som gäller vid val av skola och tips och råd om val av utbildning. Under fliken yrken och framtid hittar du stöd att välja yrke och tips på utbildningar som kan ta dig till det yrket.

Webbplatsen anpassar sig efter din skärm

Webbplatsen är responsiv, vilket innebär att sidorna anpassar sig till din skärm - oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil. Vårt mål är att göra hela webbplatsen så tillgänglig som möjlig.

Tillgänglighetsredogörelse för Utbildningsguiden

Skolverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi vilka brister som finns i tillgängligheten för vår webbplats. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att utbildningsguiden.skolverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna och gällande lagstiftning för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss via vårt synpunktsformulär

Du kan också kontakta oss via mejl.

Mejla ug@skolverket.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du göra en anmälan till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Identifierade brister

Skolverket arbetar för att åtgärda de brister i tillgänglighet vi hittat.

Dokument

Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Färger

Kontrasten är inte tillräcklig på vissa ställen på webbplatsen och i vissa dokument. Vi arbetar med att uppdatera alla komponenter för att uppnå godkända kontrastvärden. Arbetet kommer att implementeras under 2023.

Innehåll

Några bilder saknar alt-texter.

Länkar

Det finns brister i hur länkars mål beskrivs.

Struktur, meny och navigering

Utbildningsguidens struktur och menyval är under arbete och kommer att uppdateras under 2023 för att minska kognitiv belastning och bättre följa krav på konsekvent upplägg och navigation.

Video

Visuell information med ljud (film och video) syntolkas inte alltid. Förinspelad video som publiceras efter 23 september 2020 ska uppfylla kraven på syntolkning. Vi ser över möjligheten att syntolka vårt innehåll eller göra det tillgängligt på annat sätt, till exempel genom att ha motsvarande innehåll i text.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör kontinuerliga tester och självskattningar (intern testning) av utbildningsguiden.skolverket.se, speciellt då vi uppdaterar och släpper nytt innehåll. Vi genomför också regelbundet tillgänglighetsgranskningar och användartester.

En större tillgänglighetsgranskning för utbildningsguiden.skolverket.se genomfördes senast hösten 2021.

Webbplatsen publicerades i oktober 2019

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 december 2022

Lämna en synpunkt om webbplatsen

Upplever du att något inte fungerar som det ska på Utbildningsguiden? Eller är det något du saknar eller inte hittar? Hjälp oss att bli bättre genom att lämna en synpunkt med hjälp av formuläret nedan.

Lämna en synpunkt om webbplatsen

/