Innehåll på denna sida

Statistik, data och information om skolor och utbildningar

På Utbildningsguiden visas information och statistik om skolor och utbildningar. Information, statistik och data hämtas från olika källor. Saknar du information eller upptäcker felaktigheter behöver källan uppdateras.

Här kan du läsa mer om varifrån vi hämtar de olika uppgifterna som visas i Utbildningsguiden.

Statistik om förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket.

Läs mer om skolverkets statistik på skolverket.se

Uppgifter om skolenheter

Statistiken samlas in och presenteras per skolenhet. En skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Det ska vara tydligt för elever och personal vem som är ansvarig rektor för den skolenhet de tillhör.

Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter. Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En huvudman kan när som helst uppdatera sina uppgifter i registret.

Läs mer om att lämna uppgifter till skolenhetsregistret på skolverket.se

Information om gymnasieskolor, program och inriktningar

Informationen om gymnasieskolornas program och inriktningar hämtas från de olika systemleverantörerna som huvudmännen använder såsom IST, Tietoevry eller GR KOM.

Som huvudman behöver du lämna information till Susa-navet. Genom att lämna utbildningsinformation bidrar du till arbetet att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet och att fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval.

Lämna information till Susa-navet, skolverket.se

Information om utbildningar för vuxna

Varje natt samlar databasen Susa-navet in information om utbildningar från nästan alla utbildningar som är offentligt finansierade.

Susa-navet är ett samarbete som går ut på att automatiskt hämta in information om utbildningar, från grundskolor till högskoleutbildningar.

Uppgifterna som samlas in

  • grundskolor
  • gymnasieskolor, program och inriktningar
  • universitet och högskolor, utbildningar och kurser
  • folkhögskolor, utbildningar och kurser
  • komvux (under utveckling)
  • yrkeshögskolor, utbildningar
  • övriga konst- och kulturutbildningar.
  • Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar

Lämna data till SUSA-navet, skolverket.se

/