• Start
 • Om oss
 • SUSA - data om utbildningar

SUSA - data om utbildningar

Varje natt samlar SUSA-navet in information om utbildningar från nästan alla utbildningar som står under statlig tillsyn. SUSA-navet är ett samarbete som går ut på att automatiskt hämta in information om utbildningar, från grundskolor till högskoleutbildningar.

Syftet med SUSA-navet är att förenkla för olika aktörer att visa information om utbildningar på webbplatser och appar - som i slutänden hittas av individer som står inför att välja skola eller utbildning.

SUSA-navet hämtar information om:

 • grundskolor
 • gymnasieskolor, program och inriktningar
 • universitet och högskolor, utbildningar och kurser
 • folkhögskolor, utbildningar och kurser
 • yrkeshögskolor, utbildningar och
 • övriga konst- och kulturutbildningar.

I dagsläget hämtar inte SUSA information om komvuxutbildningar men vi arbetar med att hitta former för insamling av komvux också.

Läs mer om arbetet med att samla in information om komvuxutbildningar

Automatisk hämtning av data

SUSA-navet är kopplat mot servrar hos Universitets- och högskolerådet (UHR), folkhögskolorna, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Skolverket och olika leverantörer av gymnasieutbildningar (antagningskanslier). Uppgifterna hämtas automatiskt en gång per dygn.

Kvalitet på data

Skolhuvudmännen ansvarar för att lämna korrekta och aktuella uppgifter om sin skola. Att uppgifterna om skolorna är korrekta avgör datats kvalitet.

SUSA-samarbetet

SUSA står för Samverkan Utbildningsinformation Skolverket – AMS (numer Arbetsförmedlingen). Det är ett samarbete mellan olika myndigheter och aktörer som går ut på att automatiskt hämta in information om utbildningar. Samarbetet påbörjades år 2002 av Skolverket och AMS. Skolverket har tagit på sig ansvaret för teknisk drift av det informationsnav som samlar in, lagrar och tillgängliggör utbildningsinformation.

Datat är tillgängligt för alla

Uppgifterna om utbildningar som hämtas in är tillgängliga för alla, både offentliga och privata aktörer. Vem som helst kan bygga en app, webbplats eller annan tjänst baserat på innehållet i SUSA. Några exempel på användare av information från SUSA-navet är Utbildningsguiden, Allastudier.se, Blocket utbildning, Saco Studentmässor och EuroPass (EUs utbildningsportal).

Till SUSA-navet där du kan få mer information och hämta api:er. Länk till annan webbplats.

SUSA ska utvecklas

För att bli ett bättre stöd för både samhället och individerna ska SUSA-navet utvecklas för att stödja kompetensförsörjning och livslångt lärande. Flera myndigheter är involverade i arbetet, bland annat Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. För Skolverkets del innebär arbetet att vi ska samla in information om komvuxutbildningar och informera aktörer om att informationen om utbildningar finns samlade i SUSA.

Uppdraget heter Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Läs mer om Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande i regeringsbeslutet (pdf).  Länk till annan webbplats.

Gemensam standard för utbildningsinformation – EMIL

Datat om utbildningarna är strukturerat och standardiserat för att alla aktörer ska kunna använda det. De aktörer som samarbetar om utbildningsinformation och data har tillsammans tagit fram en sådan standard – EMIL (Education Information Markup Language).

Standarden ligger till grund för EMIL-samarbetet och innebär en gemensam överenskommelse för hur datat ska kodas. Deltagarna i EMIL-samarbetet träffas ett antal gånger om året och diskuterar gemensamma frågor kring förvaltning och utveckling av standarden. Några av de som är med i EMIL-samarbetet är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Blocket AB
 • Emg – Educations Media Group AB
 • Ladokkonsortiet
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation
 • Skolverket
 • UHR, Universitets- och högskolerådet

Läs mer om EMIL här http://sis.se/EMIL Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 03 februari 2022