Förskolan

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.