Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Film: Film som kort beskriver bygg- och anläggningsprogrammet (tid 4:33)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Fem olika inriktningar

Anläggningsfordon

  • Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. anläggningsmaskinförare.

Husbyggnad

  • Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.

Mark och anläggning

  • Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar och platt- och stenbeläggningar m.m. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

Måleri

  • Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. byggnadsmålare.

Plåtslageri

  • Du lär dig om plåtslageri inom byggnad, ventilation och inneklimat. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Examensmål och programstruktur

Examensmål på skolverket.selänk till annan webbplats

Programstruktur på skolverket.se (pdf)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om byggnation och anläggning. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan. Programgemensamt karaktärsämne är: bygg och anläggning.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder. Du lär dig att välja utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.

Gymnasiearbete

I slutet av Bygg- och anläggningsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter bygg- och anläggningsprogrammet inom gymnasieskolan.

Anläggningsmaskinförare
Beläggningsarbetare
Bergarbetare
Betongarbetare
Byggnadsmålare
Byggnadsplåtslagare
Glastekniker
Golvläggare
Håltagare
Järnvägstekniker
Murare
Plattsättare
Stenmontör
Ställningsbyggare
Takmontör
Träarbetare
Undertaksmontör
Ventilationsplåtslagare
Väg- och anläggningsarbetare (mot gaturum och parker)
Väg- och anläggningsarbetare (mot väg och infrastruktur)

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmarknaden efter Bygg- och anläggningsprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124

Tillgången på jobb inom byggnads- och anläggningsarbete har varit stor de senaste åren. Möjligheterna att få anställning efter utbildningen har därmed varit ovanligt goda oavsett byggnadsyrke och vilken inriktning inom programmet som man väljer. Den besvärligaste biten att lösa i samband med utbildningen och utträdet i arbetslivet är att skaffa yrkesbevis. Det är viktigt att ha ett yrkesbevis i det fortsatta yrkesverksamma livet. Yrkesbevis kräver praktik inom yrket och det har många gånger varit svårt att finna praktikplatser.

Det kommer att finnas fortsatt stora behov av att anställa byggnadsutbildade i framtiden. Byggandet väntas under de kommande tio åren ligga på en högre nivå än under de senaste tio, men inte i alla delar av landet. Byggandet och tillgången på jobb varierar en hel del från tid till annan mellan regioner. Tillgången på jobb är vanligtvis bäst på större orter. Du som färdigutbildad måste vara beredd att flytta eller pendla till ett jobb på annan ort. Möjligheten till att finna ett jobb kan variera mellan olika år och det kopplas till konjunkturläget och hur stort byggande som sker respektive år.

Vad gör eleverna efter Bygg- och anläggningsprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Bygg- och anläggningsprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).


Arbete eller studier

Högskolestudier, ämne
För få individer för att visa statistik.

Yrken, områden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?