Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder fram till en högskoleförberedande examen. Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

Film: Film som kort beskriver ekonomiprogrammet (tid 3:37)

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Två olika inriktningar

Ekonomi

  • Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag.

Juridik

  • Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för ekonomiprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för ekonomiprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Så är programmet upplagt

På Ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är: företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som: filosofi, geografi, grafisk kommunikation, ledarskap och organisation, matematik, mediekommunikation, moderna språk, psykologi och sociologi. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet söker, analyserar och värderar du information källkritiskt. Du utgår från samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Det utvecklar din förmåga att resonera ur olika perspektiv och dra slutsatser och argumentera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller.

Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Gymnasiearbete

I slutet av Ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Arbetsmarknaden efter Ekonomiprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124

Det är många som läser ekonomi på universitet och högskola vilket försvårar möjligheten att snabbt finna ett jobb direkt efter gymnasieutbildning. Det är därför en fördel om man går vidare till en utbildning på universitet eller högskola för att bättre kunna konkurrera med andra arbetssökande om jobben. Även om man vidareutbildar sig efter gymnasieskolan kan det tidvis vara svårt att snabbt finna ett jobb inom det ekonomiska området, det vill säga ett jobb som anknyter den utbildning som man skaffat sig. Tillgången på jobb varierar nämligen i ganska stor omfattning mellan olika år beroende på jobbmöjligheterna inom företagen och myndigheterna.

Programmet kan även öppna för studier inom andra ämnesinriktningar på högskolan. Än bättre chanser till arbete finns om utbildningen breddas till exempelvis någon inriktning inom IT.

Vad gör eleverna efter Ekonomiprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Ekonomiprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

Högskolestudier, ämne

Yrken, områden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?