Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet.

Film: Film som kort beskriver hotell- och turismprogrammet (3:56)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Två olika inriktingar

Hotell och konferens

  • Du lär dig om ett hotells olika avdelningar och verksamheten på konferenser. Du tränar service, bemötande och hur man organiserar, planerar och genomför möten och evenemang. Inriktningen ger möjlighet till jobb t.ex. i reception, inom bokning, konferens eller våningsservice.

Turism och resor

  • Du lär dig om turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser, resmål och resvägar samt får träna dig i service, bemötande. Inriktningen ger möjlighet till jobb inom t.ex. aktiviteter och upplevelser, turistinformation, guidning eller bokning och försäljning.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för hotell- och turismprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för hotell- och turismprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation och ekonomi, och om människors behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: engelska, entreprenörskap, hotell, konferens och evenemang, service och bemötande och turism.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser de erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla en yrkesmässig relation till gäster och kunder. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information, och att ta ansvar och handla med omdöme.

Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Gymnasiearbete

I slutet av Hotell- och turismprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Inom det individuella valet kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter hotell- och turismprogrammet inom gymnasieskolan.

Aktivitets- och eventvärd
Konferensvärd
Mötes-, event- och gruppbokning
Receptionist
Våningsservice

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Arbetsmarknaden efter Hotell- och turismprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Hotell- och turistjobben blir fler. Jobben tillkommer främst i stora städer och på turistorter, till exempel skidorter. För nya utbildade finns det därför många jobb att söka under vissa tider på året. Det krävs vanligtvis en utbildning på gymnasienivå för att konkurrera om jobben och ibland krävs ytterligare specialiserad utbildning efter gymnasiet för att öka chansen att hitta ett jobb. Yrkeserfarenhet är viktig och praktik inom eller efter utbildningen är också viktig för att lära sig yrket specifika krav, till exempel datoriserade bokningssystem. Ett jobb inom hotell och turism innebär ofta arbete på kvällar och helger och även deltidsarbete är vanligt.

Möjligheten till att hitta ett arbete varierar under året och chansen till jobb är bäst under perioder med stor turism, t ex sommaren, storhelger och skollovsveckor. Storleken på turistverksamheten och inriktning skiljer sig mycket mellan regioner i landet vilket innebär att man får vara beredd att flytta eller pendla till jobben.

Vad gör eleverna efter Hotell och restaurang-programmet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Hotell- och restaurangprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

Högskolestudier, ämne

Yrkesområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?