Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri.

Film: Film som kort beskriver industritekniska programmet (4:39)

Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Fyra olika inriktningar

Driftsäkerhet och underhåll

  • Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationsmekaniker, servicemekaniker eller underhållsmekaniker.

Processteknik

  • Du lär dig kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll, styr- och reglerteknik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri eller processoperatör.

Produkt- och maskinteknik

  • Du lär dig hantera verktyg, industriutrustning och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. CNC-operatör metall och trä, gjutare, maskinoperatör, maskinsnickare, originalare, tryckare, produktionstekniker, sågverksoperatör eller verkstadssnickare.

Svetsteknik

  • Du lär dig använda svetstekniker och lär dig plåtbehandling. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. svetsare.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för industritekniska programmet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för industritekniska programmet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig använda industriell teknik och att delta produktion. Du får hantera utrustning, material och processer. Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: industritekniska processer, människan i industrin, produktionskunskap och produktionsutrustning.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av Industritekniska programmet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter industritekniska programmet inom gymnasieskolan.

Automationstekniker
CNC-operatör metall
CNC-operatör trä
Gjutare
industrilackerare
Internationell svetsare
Laboratorietekniker inom kemisk industri
Maskinsnickare
Processoperatör kemi
Servicemekaniker
Svetsare
Sågverksoperatör
Underhållsmekaniker
Verktygsmakare

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Arbetsmarknaden efter Industritekniska programmet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Det finns ett stort behov av att anställa unga och välutbildade inom industri- och teknikyrken även om en del industriföretag dragit ner på antalet anställda. Anställningsbehoven beror på att fler går i pension och att för få utbildar sig till teknikyrken. Anledningen till att det blir färre anställda inom en del industriföretag är ofta den att produktionen blir mer datoriserad och mekaniserad.

Behovet av att fler utbildar sig inom industri och teknik kommer att vara stort under lång tid framöver. Det råder ofta brist på utbildade inom flera industriyrken från tid till annan. En person med god industriteknisk utbildning klarar sig ofta bra även under sämre tider på arbetsmarknaden.

Framtidens industriarbete skiljer sig mycket från gårdagens genom att allt mer av produktionen styrs via datorteknik. Det är därför viktigt att skaffa sig en bra tekniskt inriktad utbildning där man behärskar datorstyrda maskiner och produktionsprocesser (t ex CNC-operatör). Det finns skillnader mellan olika år i hur bra det går för industriföretagen att sälja sina produkter, därför varierar möjligheterna att snabbt hitta ett jobb beroende på examensår.

Vad gör eleverna efter programmet?

Här kan du se vad eleverna som avgick från programmet/liknande program 2008/09 gör tre år efter avslutade gymnasiestudier.

Arbete eller studier

Högskolestudier, ämne

Yrkesområden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?