Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Film: Film som kort beskriver naturbruksprogrammet (4:40)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Fyra olika inriktningar

Djur

  • Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. arbete med hundar, djurskötare inom lantbruk, djurvårdare eller hgästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Lantbruk

  • Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik, produktion av tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen av landsbygden. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. landsbygdstjänster, lantbruk med inriktning mot maskiner, djur eller växtodling.

Skog

  • Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. jakt och viltvård, naturguidning, skogsmaskinförare eller skogsvårdare.

Trädgård

  • Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Du lär dig också biologi, teknik och ekonomi. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling - friland eller växthus.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för naturbruksprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för naturbruksprogrammetlänk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, entreprenörskap och naturbruk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet granskar och reflekterar du kritiskt hur du kan bruka naturen på ett hållbart sätt. Du utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma resultatet.

Gymnasiearbete

I slutet av Naturbruksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.

Arbete med hund
Arbete med lantbrukets växtodling
Arbete med lantbruksdjur
Arbete med lantbruksmaskiner
Arbete med skogsmaskinsservice
Djurvårdare inom djurens häslo- och sjukvård
Djurvårdare inriktning forskningsdjur
Hästskötare med inriktning mot ridning
Hästskötare med inriktning mot trav
Naturguide
Skogsmaskinförare
Skogsvårdare
Trädgårdsarbetare med inriktning mot frilandsodling
Trädgårdsarbetare med inriktning mot utemiljöer
Trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning
Trädgårdsarbetare med inriktning mot växtodling
Viltförvaltare

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Yrkesmarknaden efter Naturbruksprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Det finns behov att anställa inom djurhållning, lantbruk, skogsbruk och trädgård men behoven är i allmänhet inte så stora. Öppningar till jobb finns för arbetssökande och tillgången på jobb blir större än vanligt kommande år beroende på att en hel del yrkesverksamma går i pension. Möjligheten att finna ett jobb kan skilja sig mycket mellan utbildningsinriktning, orter och regioner beroende på hur stor de respektive näringarna är på den aktuella orten. Av den anledningen är det viktigt att ta reda på hur jobbsituationen är i just din region eller i andra intressanta regioner.

Jobbmöjligheterna är i allmänhet bättre inom skogsbruk och lantbruk än inom övriga inriktningar. Ungdomars intresse för de olika inriktningarna varierar. Utbildningsintresset är stort inom vissa områden såsom inom delar av djurhållning/djurskötsel, särskilt hästnäringen, varvid konkurrensen om jobben är stor inom just dessa områden. Samtidigt kan det finnas för få som utbildar sig inom andra inriktningar. En fortsatt utbildning på högskola eller annan vidareutbildning stärker generellt möjligheterna till ett arbete inom området.

Vad gör eleverna efter Naturbruksprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Naturbruksprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

Högskolestudier, ämnen

Yrkesområden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?