Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. 

Film: Film som kort beskriver samhällsvetenskapsprogrammet (2:50)

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Tre olika inriktningar

Beteendevetenskap

  • Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Medier, information och kommunikation

  • Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning.

Samhällsvetenskap

  • Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Så är programmet upplagt

På Samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi, moderna språk och psykologi.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som: bild, digitalt skapande, film- och tv-produktion, filosofi, geografi, grafisk kommunikation, hållbart samhälle, juridik, konst- och kultur, ledarskap och organisation, mediekommunikation, moderna språk, pedagogik, psykolog, samhällskunskap och sociologi. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Gymnasiearbete

I slutet av Samhällsvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Arbetsmarknaden efter Samhällsvetenskapsprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Det är många som läser samhällsvetenskap på både gymnasiet och högskolan. Programmet förutsätter vanligtvis att man går vidare till en utbildning på universitet eller högskola. Eftersom det är ett stort antal som utbildar sig inom samhällsvetenskap blir konkurrensen om jobben inom området ofta hård. Många har därför svårt att finna ett jobb inom det samhällsvetenskapliga området, det vill säga ett jobb som anknyter den utbildning som man skaffat sig. Programmet kan dock öppna för studier och jobb inom flera andra ämnesinriktningar på högskolan. Bäst chanser till arbete finns inom ekonomiska området och gärna då i kombination med en inriktning mot IT.

Konkurrensen om jobben inom media och information är hård. Det är därför svårt att finna ett arbete inom media direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Inriktningen av programmet förutsätter en fortsatt utbildning på högskola eller folkhögskola om man vill satsa på en framtida yrkeskarriär inom media och information. Men även efter en utbildning efter gymnasiet kan det vara svårt att hitta ett arbete. Anledningen är att ett stort antal personer genomgår medieutbildningar hos många olika utbildningsanordnare utanför gymnasieskolan, vilket gör att konkurrensen om jobben är hårt. I allt högre grad måste de yrkesverksamma inom media vara företagare genom att arbetsgivare inte har så många egna anställda, utan de lägger ut jobb på mindre företag eller till enskilda företagare. Arbetslöshet inom medieyrken är ofta högre än inom andra yrken.

Vad gör eleverna efter Samhällsvetenskapsprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Samhällsvetenskapsprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

Högskolestudier, ämne

Yrkesområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?