VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.

Film: Film som kort beskriver VVS- och fastighetsprogrammet (4:04)

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Fyra olika inriktningar

Fastighet

  • Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Kyl- och värmepumpsteknik

  • Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. kylmontör eller kyltekniker.

Ventilationsteknik

  • Du lär dig om service, drift, underhåll, mätning, injustering, funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning. Inriktningen leder till ger möjlighet till jobb som t.ex. ventilationstekniker.

VVS

  • Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, idrott och hälsa, historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: ellära, systemkunskap och verktygs- och materialhantering.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder, och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du arbetar självständigt och tillsammans med andra utifrån både nya och beprövande metoder. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter VVS- och fastighetsområdet inom gymnasieskolan.

Fastighetstekniker
Industrimontör
Isoleringsmontör
Kyl- och värmepumpsmontör
VVS-montör
Ventilationsmontör

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Arbetsmarknaden efter VVS- och fastighetsprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Det finns ett stadigt behov av nya utbildade till VVS. Det utbildas för få inom yrkesområdet och företag har från tid till annan svårt att hitta personer med de rätta kvalifikationerna som de kan rekrytera. Utsikterna för att få jobb inom yrket ser därför även bra ut på sikt, särskilt om man skaffat sig erfarenhet av att arbeta inom området. Inom fastighetsområdet väntas en förstärkt arbetsmarknad på sikt. Yrkeskåren har hög medelålder och allt fler pensionerade ska ersättas med nya utbildade, vilket ökar chansen till arbete. Arbetsgivarna inom området anger ett stort behov av arbetskraft på några års sikt avseende fastighetsskötare men anger även stora anställningsbehov av fastighetsvärdar, fastighetstekniker och fastighetsingenjörer. Chansen till jobb är i allmänhet bättre i större städer där fastighetsbranschen främst växer.

Möjligheten till att snabbare finna ett jobb som fastighetsskötare är dessutom bättre om man breddar sin utbildning till något byggnadshantverksyrke, t ex VVS, eller går ytterligare kompletterande utbildningar inom fastighetsområdet efter gymnasieskolan.

Vad gör eleverna efter VVS- och fastighetsprogrammet?

Se vad eleverna som tagit examen från VVS- och fastighetsprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

Högskolestudier, ämne

För få individer för att visa


Yrken, områden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?