Komvux

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. Komvux är också till för vuxna som vill komplettera en tidigare utbildning, som vill byta yrke eller som vill lära sig svenska. 

På komvux kan du studera en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller börja jobba. Innan du börjar studera bedömer en lärare dina kunskaper, så att undervisningen kan börja på rätt nivå.

På komvux kan du:

  • läsa sfi och kurser som motsvarar grundskolan och gymnasieskolan,
  • läsa in en examen som motsvarar gymnasieskolan,
  • komplettera tidigare utbildning för att få behörighet till högskola eller yrkeshögskola
  • Gå en arbetsplatsförlagd utbildning (utbildningen är till viss del på en arbetsplats)
  • få en yrkesutbildning
  • få tidigare kunskaper validerade

Vem får läsa på komvux?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att få studera på komvux ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ger och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

Så här är utbildningen upplagd

Det kan finnas möjlighet att studera på heltid, deltid eller på distans. Det kan också finnas möjlighet att gå vissa kurser, eller delar av kurser, på en arbetsplats.

Det går att kombinera studier på olika nivåer. Till exempel kan du kombinera utbildning i svenska för invandrare (sfi) med andra studier inom komvux.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare vid den vuxenutbildning

du vill gå eller i din hemkommun för mer information om vilka kurser som erbjuds på komvux i din kommun.

Bedömning och lärande

Under utbildningen ska du kontinuerligt få information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Det är viktigt att du får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Betyg

Komvux använder betygsskalan A–F, samma som i till exempel grundskolan och gymnasieskolan. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Betyget F är inte godkänt. Din lärare sätter betyg på varje kurs som du har avslutat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?