• Start
  • Om oss
  • Du skulle besöka omsvenska-skolan.se eller väljaskola.se

Du skulle besöka omsvenska-skolan.se eller väljaskola.se

De webbplatserna finns inte längre.

Utbildningsguiden.skolverket.se är Skolverkets nya webbplats för val av skola och utbildning.

Utbildningsguiden är fortfarande en betaversion (under utveckling). Här samlar vi all information som Skolverket har som är till nytta inför val av skola och utbildning. Innehållet på webbplatserna väljaskola.se och omsvenskaskolan.se har flyttats över hit.

Om innehållet som tidigare låg på webbplatsen väljaskola.se

Funktionen för att hitta och jämför skolor bygger på uppgifter från vår nya informationstjänst med öppna api:er. Informationstjänsten har dock inte ännu alla mått tillgängliga i api:et utan mått och uppgifter fylls på allt eftersom. Redan innan årskiftet ska även måtten för antal elever och antagningspoäng visas samt skolornas koordinater som kan ge en överblick över vilka skolor som finns i ett visst område.

Funktionen för att hitta och jämför skolor bygger på uppgifter från vår nya informationstjänst med öppna api:er. Informationstjänsten har dock inte ännu alla mått tillgängliga i api:et utan mått och uppgifter fylls på allt eftersom. Redan innan årskiftet ska även måtten för antal elever och antagningspoäng visas samt skolornas koordinater som kan ge en överblick över vilka skolor som finns i ett visst område.

Om texterna om det svenska skolsystemet på olika språk

Innehållet från webbplatsen omsvenskaskolan.se ska uppdateras och nya översättningar ska tas fram. De nya texterna beräknas vara klara innan årsskiftet. Av innehållet från omsvenskaskolan.se har vi har valt att ta med översättningar av färre språk. Valet av språk är gjort utifrån användarstatistik och utifrån vilka språk som är vanligast bland grupperna av nyanlända. Vi har också tagit hänsyn till språk som är lika varandra där ett språk kan förstås av flera folkgrupper. Det kan bli aktuellt att utöka med fler språk allt eftersom.

Innehållet från webbplatsen omsvenskaskolan.se ska uppdateras och nya översättningar ska tas fram. De nya texterna beräknas vara klara innan årsskiftet. Av innehållet från omsvenskaskolan.se har vi har valt att ta med översättningar av färre språk. Valet av språk är gjort utifrån användarstatistik och utifrån vilka språk som är vanligast bland grupperna av nyanlända. Vi har också tagit hänsyn till språk som är lika varandra där ett språk kan förstås av flera folkgrupper. Det kan bli aktuellt att utöka med fler språk allt eftersom.

Senast uppdaterad 24 oktober 2019