Almers grundsärskola enhet 3

Grundsärskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Träslövsvägen 66

43237 VARBERG

Telefon

0340-88000

E-post

fgn@varberg.se

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Skolans webbplats

http://www.varberg.se

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Grundsärskola

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

På skolenheten

Skolbibliotek

Data saknas

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att be elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal att svara på en enkät, Skolenkäten. Här hittar du Skolinspektionens rapporter och sammanställningar av Skolenkäter.