Agnetebergsskolan

Grundskola, Grundsärskola och Förskoleklass - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Sävsjövägen 38

67152 ARVIKA

Telefon

0570-81912

E-post

agnetebergsskolan@arvika.com

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Skolans webbplats

http://www.arvika.selaunch

Information

Årskurser

 • F
 • 1
 • 2
 • 3

Skolbibliotek

info

Nej

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare info
  23,3
  Genomsnittet i Sverige är 18,5
 • Legitimerade och behöriga lärare (%) info
  100,0%
  Genomsnittet i Sverige är 84,7%
 • Speciallärare, heltidstjänster info
  Data saknas

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare info
  14,3
  Genomsnittet i Sverige är 12,1
 • Legitimerade och behöriga lärare (%) info
  92,2%
  Genomsnittet i Sverige är 70,5%
 • Speciallärare, heltidstjänster info
  1,0
 • Specialpedagoger, heltidstjänster info
  19,0

Skolenheten i jämförelse med andra

SALSA beskriver hur mycket av skillnaderna av resultaten mellan olika skolor som beror på elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). Eftersom SALSA inte har information om allt som rör elever och skolor som påverkar resultatet i skolan går det inte att få fram fullständig förklaring till skillnaderna av resultaten mellan olika skolor. Läs mer om SALSA.

Data saknas
Data saknas

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare info
  Data saknas
 • Legitimerade och behöriga lärare (%) info
  Data saknas
 • Speciallärare, heltidstjänster info
  Data saknas
 • Specialpedagoger, heltidstjänster info
  7,3

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att regelbundet be elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.