Innehåll på denna sida

För dig med utländska betyg

Har du en utländsk utbildning och vill söka jobb eller utbildning i Sverige? Då kan du få din utbildning bedömd för att få veta vad den motsvarar här.

Här hittar du information om de krav som finns för vidare studier, vilka dokument du behöver och vad som gäller om du har påbörjat studier utomlands men inte avslutat dem.

Bedömning av utländsk utbildning

UHR har en webbtjänst, bedömningstjänsten, för bedömning av utländsk utbildning. I den får du direkt svar på vad din utbildning motsvarar. Nu finns 700 utbildningar från 52 länder.

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer också utländsk utbildning för att visa vad den motsvarar i det svenska systemet. Här gör handläggare bedömningen och lämnar ett utlåtande. Handläggarna på UHR bedömer avslutade utländska utbildningar på nivåerna:

 • Gymnasieutbildning
 • Eftergymnasial yrkesutbildning
 • Högskoleutbildning

Film: Film som kort beskriver bedömning av utländsk utbildning. Framtagen av Universitets- och högskolerådet (tid 1:37 min).

Bedömning av utländsk utbildning, Universitets- och högskolerådets webbplats

När du har utländska betyg från gymnasieskolan och vill läsa vidare på högskolan

För att komma in på en svensk högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning samt godkända kunskaper i svenska, engelska och matematik.

Har du en gymnasieutbildning och vill studera vidare kan det vara bra att få den bedömd. Bedömningen av din gymnasieutbildning kan du använda som hjälp för att veta om du behöver läsa fler ämnen innan du kan studera vidare. Om du saknar någon behörighet kan du komplettera den på olika sätt, till exempel genom att läsa in de kurser du saknar inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Komvux finns i alla kommuner och i så fall ska du vända dig till den kommun där du är folkbokförd.

Särskilda behörigheter

Universiteten och högskolorna har utöver den grundläggande behörigheten ofta särskilda kunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll. De särskilda behörighetskraven anges som kurser från den svenska gymnasieskolan. För att ta reda på vilka särskilda behörighetskrav som gäller för den utbildning du vill söka så läser du under rubrikerna ”Förkunskapskrav” eller ”Behörighetskrav” på den aktuella utbildningens webbplats.

De dokument som behövs för att söka till högskola eller universitet är:

 • Diplom/examensbevis från gymnasium på originalspråk
 • Auktoriserad översättning av diplom/examensbevis
 • Ämnesbilaga till gymnasiebetyg på originalspråk
 • Auktoriserad översättning av ämnesbilaga till gymnasiebetyg
 • Dokument som styrker kunskaper i engelska (betyg eller testresultat)
 • Dokument som styrker kunskaper i svenska (betyg eller testresultat)
 • Dokument som visar att du inte behöver betala anmälningsavgift (om du är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i ett EU/EES-land)

Alla sökande som är behöriga till en utbildning och har ett utländskt gymnasiebetyg söker med samma förutsättningar som de som söker med svenska gymnasiebetyg.

Behörighet efter utländsk gymnasieutbildning, Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.se

Har du utländsk utbildning från högskolenivå och vill läsa vidare på avancerad nivå?

Har du en grundutbildning på högskolenivå och är intresserad av att läsa vidare på avancerad nivå så hittar du information om utbildningar och förkunskapskrav hos det universitet eller den högskola som du är intresserad av.

För att läsa vidare på avancerad nivå krävs:

 • Examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk
 • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom från högskoleutbildning
 • Ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk
 • Auktoriserad översättning av ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning
 • Testresultat eller betyg som styrker eventuellt språkkrav i t.ex. engelska

Har du en oavslutad utländsk högskoleutbildning?

Om du har en utländsk utbildning och vill fortsätta studera i Sverige ska du vända dig till det universitet eller den högskola som du vill studera vid för att få information om hur du kan gå tillväga för att ansöka om tillgodoräknande av din utländska utbildning. Det är universitetet eller högskolan du vill studera vid som avgör om du får tillgodoräkna dig utbildning eller inte. Oftast behöver du bli antagen till en utbildning innan du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig kurser som du redan har läst.

/