Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja studera inom komvux som särskild utbildning. För att vara behörig behöver du vara bosatt i Sverige och ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

På komvux som särskild utbildning kan du:

 • studera på grundläggande eller gymnasial nivå,
 • välja mellan olika kurser,
 • studera svenska för invandrare parallellt,
 • gå en yrkesinriktad utbildning.
 • läsa in en examen som motsvarar gymnasiesärskolan och
 • få tidigare kunskaper validerade.

Kontakta din kommun om du vill börja studera. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns webbplats.

Om komvux som särskild utbildning (särvux) på andra språk

Information om särvux på andra språk finns under "Languages" högst upp till höger på webbplatsen. Avsnittet om särvux ingår i texten om utbildningar för vuxna. Observera att språkväljaren ligger högst upp precis ovanför textens huvudrubrik.

Om komvux som särskild utbildning (särvux) på andra språk under Languages

Planera dina studier

Du planerar dina studier tillsammans med en studie- och yrkesvägledare eller någon annan inom kommunens vuxenutbildning som vet mycket om studier och arbete.

Du är med och gör en egen studieplan då du börjar utbildningen. I den ska det finnas med:

 • varför du studerar och vad du har för mål
 • vilka kurser du ska studera
 • hur länge du ska studera och
 • hur många verksamhetspoäng kurserna har.

Kurser

Komvux som särskild utbildning är uppbyggd av kurser. Varje kurs har en egen ämnesplan. I ämnesplanen beskriver man vad du ska lära dig i en kurs. Om en kurs är lång kan rektorn ibland bestämma att kursen ska delas upp i delkurser. Det kan finnas olika delkurser på olika skolor.

Kombinera kurser

Du kan studera kurser på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. Du kan också studera kurser inom andra skolformer samtidigt som du studerar inom komvux som särskild utbildning.

Ta vara på det du kan genom validering

I livet, i skolan och om du även har jobbat så har du lärt dig olika saker. Om du redan kan delar av innehållet i en kurs behöver du inte läsa det en gång till. Någon på skolan kan ta reda på vad du redan kan och skriva ner det. Detta kallas för validering.

Lär dig på en arbetsplats genom arbetsplatsförlagt lärande

Vissa kurser eller delar av kurser kan du få lära dig på en arbetsplats. Där får du lära dig att göra vissa arbetsuppgifter och prata om det med en handledare. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Grundläggande nivå

Om du saknar kunskaper som man får i grundsärskolan kan du läsa kurser på grundläggande nivå.

De här kurserna kan du välja på grundläggande nivå:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Det finns också kurser för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom träningsskolan inom grundsärskolan.

Kurser på träningsskolenivå

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Kurser på gymnasial nivå

Du kan söka kurser på gymnasial nivå. Det är samma kurser som finns i komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå som inom gymnasiesärskolan.

På gymnasial nivå kan du välja bland yrkesämnen och mer allmänna ämnen.

Det kan vara ämnen inom:

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur

Orienteringskurser

Du kan börja med att läsa en orienteringskurs. Det finns olika syften med en orienteringskurs. Bland annat kan du få:

 • lära dig hur man studerar
 • veta mer om olika områden du kan studera
 • hjälp att välja studier eller yrke
 • visa vad du redan kan så att du inte behöver läsa det igen.

Betyg och intyg

När du är klar med en kurs på grundläggande eller gymnasial nivå ska läraren sätta betyg. Du kan få A, B, C, D eller E. E är lägsta betyg. A är högsta betyg. I stället för betyg kan du få ett intyg som visar vad du har lärt dig på kursen som du har studerat.

När du är klar med en kurs på träningsskolenivå ska du få ett intyg där det står om du har grundläggande eller fördjupade kunskaper.

Komvuxbevis

Elever som avslutat studier inom särskild utbildning på gymnasial nivå ska få ett komvuxbevis. Komvuxbeviset ska innehålla uppgifter om utbildning inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå men kan även innehålla uppgifter om utbildning inom gymnasiesärskolan. I komvuxbeviset ska det framgå om du har läst en utbildning som huvudsakligen motsvarar ett fullständigt program i gymnasiesärskolan och vilket program som utbildningen i så fall huvudsakligen motsvarar. Det ska också beskriva vilka kurser eller ämnesområden du har läst, ämnesområdenas omfattning samt kursernas omfattning i gymnasiesärskolepoäng. Det ska också framgå vilka betyg du har fått, information om ditt komvuxarbete eller gymnasiesärskolearbete och inriktning på ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Tala med din studie- och yrkesvägledare om du vill ha ett komvuxbevis.

Senast uppdaterad 29 juni 2021