Prövning och validering

Om du vill ha betyg från komvux och är bosatt i landet, har du rätt att göra en prövning i alla kurser som betyg sätts i. Det går också att pröva i gymnasiearbetet. Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen. Möjligheten att pröva gäller också dig som tidigare fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Det är möjligt för skolan att ta ut en avgift för prövning. Avgiften får vara högst 500 kronor.

Avgift får inte tas ut för

  • dig som är elev på komvux som fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller
  • dig som är elev på komvux som, inom ramen för en kurs, genomgår prövning efter validering.

Prövning för dig som går i gymnasieskolan

Om du är elev i gymnasieskolan får du göra en prövning hos komvux, om du saknar betyg på den aktuella kursen eller gymnasiearbetet, eller om du inte blivit godkänd. Om du har minst betyget E i en kurs får du göra en prövning först när du har gått ut gymnasieskolan.

Validering – få dina tidigare kunskaper bedömda

Det kan finnas möjlighet för dig att få dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda och dokumenterade. Syftet med valideringen kan vara att du vill:

• börja studera och inför starten anpassa innehållet och nivån på dina studier så att du inte behöver läsa det du redan kan
• förkorta tiden på en pågående utbildning
• dokumentera dina kunskaper för att kunna visa upp vid till exempel en arbetsintervju.

Om du vill göra en validering, kontakta din kommun.

Senast uppdaterad 08 april 2021