Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan läsa kurser i olika ämnen och validera kunskaper du redan har. Du får en individuell studieplan som innehåller ditt mål med utbildningen och vilka kurser som ingår.

På särskild utbildning för vuxna kan du:

  • studera på grundläggande eller gymnasial nivå,
  • välja mellan olika kurser,
  • studera svenska för invandrare parallellt,
  • gå en yrkesinriktad utbildning.
  • läsa in en examen som motsvarar gymnasiesärskolan,
  • få tidigare kunskaper validerade

Bedömning och lärande

Under utbildningen ska du kontinuerligt få information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Det är viktigt att du får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Betyg

Elever som är klara med kurser får betyg. Betygsskalan är A-E, där A är det högsta betyget och E är det lägsta betyget.

Vill du veta mer?

Kontakta din kommun. Du hittar kontaktuppgifterna på din kommuns webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?