Innehåll på denna sida

”Att lära sig ett nytt språk är som att upptäcka en ny värld”

Fatima läser svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå. Här berättar hon om hur hon upplever sin utbildning. Fatima heter egentligen något annat.

Fatima valde att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå för att hon arbetade som engelsklärare och mattelärare i sitt hemland, Iran. Nu studerar hon svenska för att kunna arbeta som lärare i Sverige.

Målet är att lära sig svenska och kunna använda språket på bra sätt.

– Jag vill också veta mer om kulturen. Det hjälper mig att utveckla språket. När man pratar svenska utan att bryta så mycket kan man få bättre status och bra jobb, säger Fatima.

Lärde sig nya ord genom att läsa romaner

Fatima har bland annat fått lära sig hur man skriver olika artiklar och texter, till exempel resonerande, utredande och argumenterande texter och referat. Hon har också läst två romaner.

– Det hjälpte mig väldigt mycket att lära mig nya ord och hur man använder dem. Nu kan jag förstå vad folk säger när jag pratar med dem, berättar Fatima.

Om hon hinner tittar hon på filmer, lyssnar på musik och använder medier på svenska.

"Roligt att inse hur kunnig jag är"

Den roligaste med utbildningen tycker Fatima var när hon förstod hur kunnig hon är för att hon att kan läsa och skriva svåra texter.

– Det mest utmanande är att man inte hinner studera så mycket. Det finns många uppgifter att göra och man behöver mer tid för att komma ihåg dem, säger Fatima.

Börja studera så snart som möjligt

Hon vill uppmuntra andra som funderar på att läsa svenska som andraspråk att börja studera så snart som möjligt, spara mycket energi och tro på sig själva.

– Att lära sig ett nytt språk är som att upptäcka en ny värld och det är skönt, säger hon.

/