Innehåll på denna sida

Elevernas sysselsättning två år efter avslutade studier på yrkesinriktad komvux

Vad eleverna gör efter sin utbildning på yrkesinriktad komvux skiljer sig åt beroende på vilken inriktning de har haft på sina studier. Här kan du se vad eleverna gör efter de olika yrkesinriktningarna.

Barn och fritid

Efter två år arbetar 40 procent av kvinnorna och 29 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 15 procent av kvinnorna och 22 procent av männen.

Bygg och anläggning

Efter två år arbetar 60 procent av kvinnorna och 52 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 4 procent av kvinnorna och 6 procent av männen.

El och energi

Efter två år arbetar 41 procent av kvinnorna och 41 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 34 procent av kvinnorna och 23 procent av männen.

Fordon och transport

Efter två år arbetar 57 procent av kvinnorna och 54 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 3 procent av kvinnorna och 3 procent av männen.

Försäljning och service

Efter två år arbetar 54 procent av kvinnorna och 42 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 13 procent av kvinnorna och 23 procent av männen.

Hantverk

Efter två år arbetar 32 procent av kvinnorna och 29 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 15 procent av kvinnorna och 30 procent av männen.

Hotell och turism

Efter två år arbetar 33 procent av kvinnorna och 40 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 14 procent av kvinnorna och 0 procent av männen.

Industriteknik

Efter två år arbetar 54 procent av kvinnorna och 42 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 9 procent av kvinnorna och 8 procent av männen.

Naturbruk

Efter två år arbetar 49 procent av kvinnorna och 67 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 11 procent av kvinnorna och 8 procent av männen.

Restaurang och livsmedel

Efter två år arbetar 26 procent av kvinnorna och 26 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 7 procent av kvinnorna och 6 procent av männen.

VVS och fastighet

Efter två år arbetar 56 procent av kvinnorna och 47 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 11 procent av kvinnorna och 6 procent av männen.

Vård och omsorg

Efter två år arbetar 57 procent av kvinnorna och 51 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 12 procent av kvinnorna och 6 procent av männen.