Innehåll på denna sida

Lärlingsutbildning för vuxna – en fot i arbetslivet och en fot i skolan

Lärlingsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du kombinerar lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

Kocklärlingar smakar på såsen.

Om du väljer lärling som studieform så kommer du att vara minst 70 procent av din studietid på en arbetsplats. Kontakta vuxenutbildningen i din kommun så får du veta inom vilka områden lärlingsutbildning anordnas!

På arbetsplatsen har du nära kontakt med din handledare och tillsammans med lärarna på skolan utformar ni din utbildning på bästa sätt. Målet med utbildningen är att du får den yrkeskompetens som arbetsgivare efterfrågar för en anställning.

Lärling i förskola.

För dig som tycker om att lära dig praktiskt

Du läser samma kurser som elever som väljer att läsa yrkeskurser på dagtid i skolan eller på distans, lärling är bara ett annat sätt att utbilda sig på och vänder sig till dig som tycker om att lära dig praktiskt.

Du följer oftast arbetsplatsens schema vilket kan innebära tidiga mornar, sena kvällar och helger.

Hur lärlingsutbildningen är upplagd kan vara olika beroende på vilken kurs du läser. En del kurser kan vara helt förlagda till en arbetsplats medan andra kan kräva flera genomgångar i skolan.

Du kan behöva byta lärlingsplats under din utbildningstid för att nå målen i de olika kurserna, det är inte säkert att en arbetsplats kan erbjuda dig det lärande du har rätt till i samtliga kurser som ingår i utbildningen.

Intervju: Sarah gick vård- och omsorg på lärvux

Sarah har nyligen gått klart vård- och omsorgsprogrammet som lärling inom lärvux. Hon fick hjälp att komma fram till vilken utbildningsform som skulle passa henne av en kurator.

Varför valde du att gå vård- och omsorgsprogrammet på lärvux?

–Jag har en funktionsnedsättning och har ganska svårt att lära mig nya saker. Det är lättare att lära sig när man får öva praktiskt med de faktiska arbetsuppgifterna, säger Sarah.

Hon förklarar att även de teoretiska kunskaperna fastnar lättare när hon arbetar praktiskt.

– Till exempel kunskaper om kommunikationsstörningar som kan uppstå efter stroke och andra tillstånd, det skulle jag ha haft svårt att lära mig och komma ihåg om jag bara skulle läsa om det, säger hon.

Att arbeta inom äldreomsorgen passar mig! Många äldre i min närhet har gått bort och jag trivs med att hjälpa äldre som behöver hjälp med olika saker. Det är det jag brinner för.

Sarah

Vad är fördelen med att gå som lärling?

–Jag upplever att jag fick mer hjälp och stöttning av min handledare på arbetsplatsen än vad lärarna på skolan kunde ge, kanske för att de hade fler elever att hjälpa samtidigt, säger Sarah och fortsätter:

– Ännu en fördel med att man får visa vad man kan på en arbetsplats är att det blir mycket lättare att få jobb. Jag fick jobb direkt efter att jag var klar.

FAKTA Lärlingsutbildning för vuxna

  • Minst 70 procent av din utbildning sker på en arbetsplats.
  • Läser du en lärlingsutbildning inom anpassad utbildning för vuxna kommer övervägande del av utbildningstiden ske på en arbetsplats.
  • Du är försäkrad både när du är i skolan och på arbetsplatsen.
  • Du är berättigad till CSN när du genomgår lärlingsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.
/