Innehåll på denna sida

Om komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja studera inom komvux som anpassad utbildning. För att vara behörig behöver du vara bosatt i Sverige och ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

På komvux som anpassad utbildning kan du: 

 • studera på grundläggande eller gymnasial nivå
 • välja mellan olika kurser
 • kombinera dina studier med kurser inom svenska för invandrare eller komvux på grundläggande eller gymnasial nivå
 • gå en yrkesinriktad utbildning
 • få kunskaper som du redan har bedömda av skolan genom så kallad validering
 • göra en prövning i en kurs som du vill ha betyg i

Vill du börja studera på komvux som anpassad utbildning?

Kontakta studie- och yrkesvägledare i din kommun om du vill börja studera. Om inte din kommun erbjuder allt i listan ovan, fråga studie- och yrkesvägledaren om möjligheterna att läsa i en annan kommun än den du bor i. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns webbplats.

Om komvux som anpassad utbildning på andra språk

Information om komvux som anpassad utbildning på andra språk finns under "Languages" högst upp till höger på denna sida. Där kan du också läsa om andra delar inom komvux. Du kan också klicka på länken här nedanför.

Om komvux som anpassad utbildning på andra språk under Languages

Du läser kurser

Komvux som anpassad utbildning är uppbyggd av kurser. Varje kurs har en egen ämnesplan. I ämnesplanen beskriver man vad du ska lära dig i en kurs. Om en kurs är lång kan rektorn ibland bestämma att kursen ska delas upp i delkurser.

Kombinera kurser

Du kan kombinera dina studier med kurser inom svenska för invandrare eller komvux på grundläggande eller gymnasial nivå men du måste ha de förkunskaper som behövs.

Kurser på grundläggande nivå

Om du saknar kunskaper som man får i anpassade grundskolan kan du läsa kurser på grundläggande nivå.

De här kurserna kan du välja på grundläggande nivå:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Det finns också kurser för komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom anpassade grundskolans ämnesområden.

Gunnar om att läsa komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Intervju med Gunnar som läser svenska på grundläggande nivå

Ta chansen! Det är en fantastisk möjlighet.

Gunnar / läser komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Kurser på träningsskolenivå

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Fredrik om att läsa komvux som anpassad utbildning på träningsskolenivå

Intervju med Fredrik som läser språk och kommunikation på träningsskolenivå

Några exempel på vad jag får lära mig är hur Sverige ser ut och olika saker från nutidskrysset.

Fredrik / läser komvux som anpassad utbildning på träningsskolenivå

Kurser på gymnasial nivå

Du kan söka kurser på gymnasial nivå. Det är samma kurser som finns i komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå som inom anpassad gymnasieskola.

På gymnasial nivå kan du välja bland yrkesämnen och mer allmänna ämnen.

Det kan vara ämnen inom:

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur

Orienteringskurser

Du kan också läsa orienteringskurser. Det finns olika syften med en orienteringskurs. Bland annat kan du få:

 • lära dig hur man studerar
 • veta mer om olika områden du kan studera
 • hjälp att välja studier eller yrke
 • visa vad du redan kan så att du inte behöver läsa det igen

Fråga studie- och yrkesvägledaren vilka orienteringskurser som kan vara aktuella för dig.

Lär dig på en arbetsplats

Vissa kurser eller delar av kurser kan du få lära dig på en arbetsplats. Där får du lära dig att göra vissa arbetsuppgifter. Du får också en handledare som hjälper dig under din tid på arbetsplatsen. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Planera dina studier

Du planerar dina studier tillsammans med en studie- och yrkesvägledare eller någon annan inom kommunens vuxenutbildning som vet mycket om studier och arbete.

Du är med och gör din egen studieplan. I den ska det finnas med:

 • varför du studerar och vad du har för mål
 • vilka kurser du ska studera
 • hur många verksamhetspoäng som kurserna har d.v.s. hur stora kurserna är
 • hur länge du ska studera.

Validering - ta vara på det du redan kan

I livet, i skolan och om du även har jobbat så har du lärt dig olika saker. Om du redan kan delar av innehållet i en kurs behöver du inte läsa det en gång till. Någon på skolan kan ta reda på vad du redan kan och skriva ner det. Detta kallas för validering.

Prövning för betyg

Om du är bosatt i Sverige har du möjlighet att göra en prövning inom komvux som anpassad utbildning i alla kurser som det sätts betyg på. Det går också att pröva i komvuxarbetet. Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen.

Det är möjligt för skolan att ta ut en avgift för prövning. Avgift får inte tas ut för dig som efter avslutad kurs inom komvux som anpassad utbildning inte har nått upp till nivån för betyget E.

Fråga studie- och yrkesvägledaren om du vill göra en prövning och behöver mer information om hur en sådan går till och vad det kostar.

Betyg och intyg

När du är klar med en kurs ska läraren sätta betyg.

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå använder betygsskalan Godkänt och Icke godkänt.

På komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå kan du få A, B, C, D eller E. A är högsta betyg. E är lägsta betyg.

Du kan också få ett intyg som visar vad du har lärt dig på kursen som du har studerat.

När du är klar med en kurs på träningsskolenivå ska du få ett intyg där det står om du har grundläggande eller fördjupade kunskaper.

Komvuxbevis

Elever som avslutat studier inom anpassad utbildning på gymnasial nivå ska få ett komvuxbevis. I komvuxbeviset ska det framgå om du har läst en utbildning som huvudsakligen motsvarar ett fullständigt program i anpassad gymnasieskola och vilket program som utbildningen i så fall huvudsakligen motsvarar. Därför kan även uppgifter om utbildning inom anpassad gymnasieskola finnas med.

Tala med din studie- och yrkesvägledare för att få veta mer om vad ett komvuxbevis kan innehålla.

/