Innehåll på denna sida

Om övriga konst- och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala och det är fristående (privata) anordnare som bedriver dem. Utbildningarna är en egen utbildningsform med sitt egna upplägg och regelverk. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för dem även om de inte är yrkeshögskoleutbildningar.

Du kan till exempel utbilda dig inom dans, musik, teater, konst, film, foto, mode, grafisk design, skrivande eller konsthantverk.

Det här är konst- och kulturutbildningar

  • Utbildningar som förbereder för fortsatta studier på högskolan, på till exempel konst-, musik- eller teaterhögskolor.
  • Utbildningar som leder direkt till ett yrke, som exempelvis dansare, designer eller musikalartist.
  • Kurser som ger fördjupning eller inspiration inom ett område, till exempel stickning, smide eller folkdans. Dessa är tänkta att på något sätt bevara eller utveckla kulturarvet.

Olika typer av utbildningar

Det finns både kortare och längre utbildningar. Det finns utbildningar på heltid, deltid och vissa på distans. De längre utbildningarna ger rätt till studiemedel. Utbildningarna tar ut avgifter för undervisningen och kostnad för litteratur och andra lärverktyg kan tillkomma.

Så är utbildningen upplagd

För alla utbildningar finns det en utbildningsplan som beskriver utbildningens innehåll och genomförande. Läs vad som gäller för just den utbildning som du är intresserad av.

Var ansöker jag?

Du kontaktar skolan (anordnaren) direkt om du är intresserad att gå en utbildning.

Hur kommer jag in?

Många skolor kräver auditions eller arbetsprover när du söker. Kontakta utbildningen för att höra vad som gäller.

/