Innehåll på denna sida

Ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare för vuxenstudier

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig som har frågor om studie- och yrkesval. Du kan boka ett enskilt vägledningssamtal.

Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid.

Studie- och yrkesvägledaren svarar på frågor som handlar om

  • kartläggning av dina utbildningar
  • val av yrke eller byte av yrke
  • validering och prövning
  • antagnings- och behörighetsregler
  • information om yrken och arbetsmarknad
  • planering av dina studier mot till exempel en examen.

Ni pratar om dina intressen, din nuvarande situation och dina framtidsmål. Du får hjälp med att få syn på dina styrkor, dina alternativ och vad som krävs för att du ska komma vidare.

Tillsammans gör du och vägledaren upp en studieplan och sätter upp realistiska mål.

Förbered dig inför samtal med studie- och yrkesvägledare

Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit. Allt detta kan du få hjälp av studie- och yrkesvägledaren med, men det är bra om du börjat fundera redan innan mötet.

  • Skriv ner tankar och funderingar du har.
  • Titta igenom kursutbud, titta gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer.
  • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga.

Var finns studie- och yrkesvägledare?

Du hittar kontaktuppgifter till en studie- och yrkesvägledare på utbildningsanordnarens eller skolans webbplats. Använd verktyget Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att hitta kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare i din kommun.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

/