• Start
 • Utbildning för vuxna
 • Välja utbildning för vuxna (gammal)

Välja utbildning för vuxna

Är du över 18 år och vill studera? Det kan finnas flera vägar till ditt mål. Här hittar du fakta, tips och verktyg när du ska välja en utbildning för vuxna, till exempel komvux, folkhögskola eller universitet.

FAKTA OCH INSPIRATION

Val av utbildning för vuxna

Det finns flera utbildningsformer för vuxna över 18 år som:
• Universitet och högskola
• Yrkeshögskola
• Konst- och kulturutbildning
• Kommunal vuxenutbildning (Komvux, SFI, folkhögskola)

Popolärt på Utbildningsguiden

Mer om utbildning, yrken och framtid

Vanliga frågor om utbildning för vuxna

Likheter och skillnader mellan förskolor

 • Hur organiserar ni er undervisning?
 • Hur arbetar ni med de olika områdena i läroplanen, till exempel språkutveckling, matematik, hälsa och hållbar utveckling?
 • Hur organiserar ni er undervisning?
 • Hur arbetar ni med de olika områdena i läroplanen, till exempel språkutveckling, matematik, hälsa och hållbar utveckling?

Barngruppens storlek och sammansättning

 • Hur många pedagoger arbetar i varje barngrupp?
 • Hur många barn är det i varje barngrupp?
 • Har barngrupperna gemensamma ytor, egna avdelningar eller både och?
 • Hur många pedagoger arbetar i varje barngrupp?
 • Hur många barn är det i varje barngrupp?
 • Har barngrupperna gemensamma ytor, egna avdelningar eller både och?

Personalen i förskolan

 • Hur många förskollärare finns det på förskolan?
 • Hur gör ni när ni behöver ta in vikarier?
 • Hur arbetar ni med kompetensutveckling för personalen?
 • Hur många förskollärare finns det på förskolan?
 • Hur gör ni när ni behöver ta in vikarier?
 • Hur arbetar ni med kompetensutveckling för personalen?