Tillbaka

Behörighet till yrke

Välj ett yrke ur listan och se vilken behörighet som krävs för de utbildningar som kan leda till det yrket. Här hittar du bara yrken som du kan få efter en yrkesexamen vid högskola eller universitet.

Välj yrke från listan

Agronom

Det finns flera alternativ att bli behörig. Olika kombinationer av kurser kan ge olika behörigheter och ger dig olika alternativ. Kolla med universitetet/lärosätet om vad som gäller.

Kurskombination 1:

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Visa behörigheter för kurskombination 1

Kurskombination 2:

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Visa behörigheter för kurskombination 2

Apotekare

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som apotekare.

Behörigheter som krävs för att läsa till apotekare

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Arbetsterapeut

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som arbetsterapeut.

Behörigheter som krävs för att läsa till arbetsterapeut

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Arkitekt

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som arkitekt.

Behörigheter som krävs för att läsa till arkitekt

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 2 alt.(Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Audionom

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som audionom.

Behörigheter som krävs för att läsa till audionom

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Biomedicinsk analytiker

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som biomedicinsk analytiker.

Behörigheter som krävs för att läsa till biomedicinsk analytiker

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Kemi 2
 • Matematik 3b/3c
Alternativ för gymnasieprogram

Brandingenjör

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som brandingenjör.

Behörigheter som krävs för att läsa till brandingenjör

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Civilekonom

Det finns flera alternativ att bli behörig. Olika kombinationer av kurser kan ge olika behörigheter och ger dig olika alternativ. Kolla med universitetet/lärosätet om vad som gäller.

Kurskombination 1:

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Visa behörigheter för kurskombination 1

Kurskombination 2:

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Moderna språk – aktuellt språk 3
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Visa behörigheter för kurskombination 2

Civilingenjör

Det finns flera alternativ att bli behörig. Olika kombinationer av kurser kan ge olika behörigheter och ger dig olika alternativ. Kolla med universitetet/lärosätet om vad som gäller.

Kurskombination 1:

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 4
Visa behörigheter för kurskombination 1

Kurskombination 2:

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 4
 • Moderna språk – aktuellt språk 3
Visa behörigheter för kurskombination 2

Kurskombination 3:

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 1
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Visa behörigheter för kurskombination 3

Dietist

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som dietist.

Behörigheter som krävs för att läsa till dietist

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Djursjukskötare

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som djursjukvårdare.

Behörigheter som krävs för att läsa till djursjukvårdare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
Alternativ för gymnasieprogram

Fysioterapeut

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som fysioterapeutsjukgymnast.

Behörigheter som krävs för att läsa till fysioterapeutsjukgymnast

 • Grundläggande behörighet
 • Idrott och hälsa1
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Förskollärare och grundlärare, inriktning fritidshem

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som förskolelärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till förskolelärare

 • Grundläggande behörighet
 • Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Grundlärare förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3/Grundlärare årskurs 4–6

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som grundlärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till grundlärare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Hippolog

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som hippolog.

Behörigheter som krävs för att läsa till hippolog

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
Alternativ för gymnasieprogram

Hortonom

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som hortonom.

Behörigheter som krävs för att läsa till hortonom

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Högskoleingenjör

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som högskoleingenjör.

Behörigheter som krävs för att läsa till högskoleingenjör

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 3c
Alternativ för gymnasieprogram

Jurist

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som jurist.

Behörigheter som krävs för att läsa till jurist

 • Grundläggande behörighet
 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Jägmästare

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som jägmästare.

Behörigheter som krävs för att läsa till jägmästare

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Landskapsarkitekt

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som landskapsarkitekt.

Behörigheter som krävs för att läsa till landskapsarkitekt

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Landskapsingenjör

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som landskapsingenjör.

Behörigheter som krävs för att läsa till landskapsingenjör

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
Alternativ för gymnasieprogram

Lantmästare

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som lantmästare.

Behörigheter som krävs för att läsa till lantmästare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
Alternativ för gymnasieprogram

Logoped

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som logoped.

Behörigheter som krävs för att läsa till logoped

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
Alternativ för gymnasieprogram

Läkare

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som läkare.

Behörigheter som krävs för att läsa till läkare

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Optiker

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som optiker.

Behörigheter som krävs för att läsa till optiker

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
Alternativ för gymnasieprogram

Ortopedingenjör

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ortopedingenjör.

Behörigheter som krävs för att läsa till ortopedingenjör

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 3c
Alternativ för gymnasieprogram

Psykolog

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som psykolog.

Behörigheter som krävs för att läsa till psykolog

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Receptarie

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som receptarie.

Behörigheter som krävs för att läsa till receptarie

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 1a/(1b1+1b2)
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Röntgensjuksköterska

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som röntgensjuksköterska.

Behörigheter som krävs för att läsa till röntgensjuksköterska

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a2
Alternativ för gymnasieprogram

Sjukhusfysiker

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som sjukhusfysiker.

Behörigheter som krävs för att läsa till sjukhusfysiker

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 1
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Sjuksköterska

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som sjuksköterska.

Behörigheter som krävs för att läsa till sjuksköterska

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Sjöingenjör

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som sjöingenjör.

Behörigheter som krävs för att läsa till sjöingenjör

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 1a/1b1
 • Matematik 3b/3c
Alternativ för gymnasieprogram

Sjökapten

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som sjökapten.

Behörigheter som krävs för att läsa till sjökapten

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 1a/1b1
 • Matematik 3b/3c
Alternativ för gymnasieprogram

Skogsmästare

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som skogsmästare.

Behörigheter som krävs för att läsa till skogsmästare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
Alternativ för gymnasieprogram

Skogstekniker

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som skogstekniker.

Behörigheter som krävs för att läsa till skogstekniker

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
Alternativ för gymnasieprogram

Socionom

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som socionom.

Behörigheter som krävs för att läsa till socionom

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Studie- och yrkesvägledare

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som studie- och yrkesvägledare.

Behörigheter som krävs för att läsa till studie- och yrkesvägledare

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Tandhygienist

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som tandhygienist.

Behörigheter som krävs för att läsa till tandhygienist

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Tandläkare

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som tandläkare.

Behörigheter som krävs för att läsa till tandläkare

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Tandtekniker

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som tandtekniker.

Behörigheter som krävs för att läsa till tandtekniker

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Trädgårdsingenjör

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som trädgårdsingenjör.

Behörigheter som krävs för att läsa till trädgårdsingenjör

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/1a1
Alternativ för gymnasieprogram

Veterinär

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som veterinär.

Behörigheter som krävs för att läsa till veterinär

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare 7–9, Teknik

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare gymnasieskolan, Dans och Teater

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare gymnasieskolan, Filosofi och Juridik

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare gymnasieskolan, Företagsekonomi

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare gymnasieskolan, Grekiska

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Klassisk grekiska - språk och kultur 2
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare gymnasieskolan, Latin

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Latin - Språk och kultur 2
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare gymnasieskolan, Naturkunskap

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b/3c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare gymnasieskolan, Psykologi

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare gymnasieskolan, Teknik

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Matematik 4
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Bild, Engelska, Musik, Svenska och Svenska som andraspråk

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Biologi

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Kemi 1
 • Matematik 3b/3c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Fysik

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Fysik 2
 • Matematik 4
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Geografi

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Historia och Religionskunskap

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Idrott och hälsa

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Idrott och hälsa2/motsv.
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2 alt. (Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Kemi

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 1
 • Kemi 2
 • Matematik 4
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Matematik

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 4
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Moderna språk

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Moderna språk – aktuellt språk 3
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Modersmål

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Modersmål 2/motsv.
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Samhällskunskap

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 2
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Teckenspråk

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
 • Svenskt teckenspråk för hörande 3/motsv.
Alternativ för gymnasieprogram

Ämneslärare årskurs 7–9, Hem- och konsumentkunskap och slöjd

Det finns flera gymnasieprogram man kan gå för att bli behörig till att läsa vidare på en universitetsutbildning för att sedan kunna jobba som ämneslärare.

Behörigheter som krävs för att läsa till ämneslärare

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)
Alternativ för gymnasieprogram