JÄMFÖR BEHÖRIGHETER

Behörighetsvisaren

Se exempel på utbildningar på universitet och högskola som du kan bli behörig till efter de olika gymnasieprogrammen. Välj att jämföra behörigheter från olika gymnasieprogram eller gå vidare till Behörighet till yrken för att utgå från yrken.

Behörighet till yrken

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Samhällsvetenskapsprogrammet

Behörigheter till utvalda utbildningar

 •   Ger direkt (14 av 68)
 •   Kan ge (36 av 68)
 •   Inte direkt (18 av 68)

Ger direkt behörighet

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap ger direkt behörighet till utbildningarna nedan. Du behöver inte göra aktiva val av kurser för att bli behörig.

14 av 68 utbildningar

Förskollärare och grundlärare, inriktning fritidshem

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Grundlärare förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3/Grundlärare årskurs 4–6

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Jurist

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Psykolog

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Socionom

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Studie- och yrkesvägledare

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare gymnasieskolan, Dans och Teater

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare gymnasieskolan, Filosofi och Juridik

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare gymnasieskolan, Psykologi

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Bild, Engelska, Musik, Svenska och Svenska som andraspråk

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Geografi

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Historia och Religionskunskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Samhällskunskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 2

Ämneslärare årskurs 7–9, Hem- och konsumentkunskap och slöjd

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Samhällsvetenskapsprogrammet

Behörigheter till utvalda utbildningar

 •   Ger direkt (13 av 68)
 •   Kan ge (37 av 68)
 •   Inte direkt (18 av 68)

Ger direkt behörighet

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation ger direkt behörighet till utbildningarna nedan. Du behöver inte göra aktiva val av kurser för att bli behörig.

13 av 68 utbildningar

Förskollärare och grundlärare, inriktning fritidshem

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Grundlärare förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3/Grundlärare årskurs 4–6

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 1b/(Naturkunskap 1a1+1a2) alt.(Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2))
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Jurist

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Psykolog

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Socionom

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Studie- och yrkesvägledare

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare gymnasieskolan, Dans och Teater

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare gymnasieskolan, Filosofi och Juridik

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare gymnasieskolan, Psykologi

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Bild, Engelska, Musik, Svenska och Svenska som andraspråk

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Geografi

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasieskolan, Historia och Religionskunskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Historia 1b/(1a1+1a2)
 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)

Ämneslärare årskurs 7–9, Hem- och konsumentkunskap och slöjd

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation uppfyller behörighetskravet:
 • Grundläggande behörighet

..och det uppfyller också kraven för särskild behörighet med kurserna:

 • Samhällskunskap 1b/(1a1+1a2)