Mitt meritvärde

0

poäng

Meritvärdets maxpoäng är 320.
Med moderna språk är maxpoängen 340.

I de flesta ämnen har jag betyget:

JUSTERA BETYG PER ÄMNE:

Bild
A
B
C
D
E
F
Biologi

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i biologi.

A
B
C
D
E
F
Engelska

För att vara behörig till nationella program behöver du ha minst betyget E i engelska. Har du inte minst E i engelska men i de andra behörighetsgivande ämnena kan du ändå vara behörig.

Läs mer om undantag i engelska på skolverket.se
A
B
C
D
E
F
Fysik

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i fysik.

A
B
C
D
E
F
Geografi

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i geografi.

A
B
C
D
E
F
Hem- och konsumentkunskap
A
B
C
D
E
F
Historia

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i historia.

A
B
C
D
E
F
Idrott och hälsa

För elever som läser en förberedande dansarutbildning ersätter ämnet dans ämnet idrott och hälsa.

A
B
C
D
E
F
Kemi

För att vara behörig till naturkunskaps- och teknikprogrammet behöver du ha minst betyget E i kemi.

A
B
C
D
E
F
Matematik

För att vara behörig till nationella program behöver du ha minst betyget E i matematik.

A
B
C
D
E
F
Musik
A
B
C
D
E
F
Religionskunskap

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i religion.

A
B
C
D
E
F
Samhällskunskap

För att vara behörig till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha minst betyget E i samhällsvetenskap.

A
B
C
D
E
F
Slöjd
A
B
C
D
E
F
Svenska/svenska som andraspråk

För att vara behörig till gymnasieskolans nationella program behöver du ha minst betyget E i Svenska/svenska som andraspråk.

A
B
C
D
E
F
Teknik
A
B
C
D
E
F
Elevens val, nybörjarspråk

Har du läst Elevens val, nybörjarspråk kryssar du i "Lägg till ämne" i kryssrutan.

A
B
C
D
E
F
Moderna språk

Har du läst Moderna språk kryssar du i "Lägg till ämne" i kryssrutan.

A
B
C
D
E
F
Modersmål/teckenspråk

Har du läst Modersmål/teckenspråk kryssar du i "Lägg till ämne" i kryssrutan.

A
B
C
D
E
F

Så här beräknas poängen:

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng