Innehåll på denna sida

Guide – Hitta och jämför grundsärskolor

Bilderna i guiden visar hur det ser ut på en datorskärm.

Om verktyget

Hitta och jämför grundsärskolor är ett verktyg för att

  • söka fram skolor i en kommun eller ett län
  • jämföra skolor utifrån antal elever och lärarnas utbildning.

Här hittar du också Skolinspektionens enkäter där du kan se vad elever och vårdnadshavare tycker om skolan.

Gör så här

Hitta grundsärskolor med hjälp av sökfiltret eller genom att söka i fritextfältet. Markera Grundsärskolan under rubriken Skolform.

Få information om en skola

Klicka på en skolas namn för att till exempel se

  • antal elever
  • lärarnas utbildningsnivå
  • enkäter för skolan.

Har skolan förskoleklass eller grundskola hamnar de under egna flikar.

Jämför skolor

Vill du jämföra skolor med varandra kan du välja upp till tre olika skolor genom att klicka på knappen Jämför.

Skolorna du har valt samlas i Jämförrutan. Klicka på knappen Jämför i rutan.

Skolorna du har valt att jämföra presenteras. Har skolan förskoleklass eller grundskola hamnar de under egna flikar.