Innehåll på denna sida

Guide - Hitta och jämför grundskolor

Bilderna i guiden visar hur det ser ut på en datorskärm.

Om verktyget

Hitta och jämför grundskolor är ett verktyg för att

  • söka fram skolor i en kommun eller ett län
  • jämföra skolor utifrån antal elever, lärarnas utbildning, betygsresultat och resultat på nationella prov.

Här hittar du också Skolinspektionens enkäter där du kan se vad elever och vårdnadshavare tycker om skolan.

Gör så här

Hitta grundskolor med hjälp av sökfiltret eller genom att söka i fritextfältet.

Få information om en skola

Klicka på en skolas namn för att till exempel se

  • antal elever
  • lärarnas utbildningsnivå
  • betyg
  • provresultat
  • enkäter för skolan.

Har skolan förskoleklass eller särskola hamnar de under egna flikar.

Jämför skolor

Vill du jämföra skolor med varandra kan du välja upp till tre olika skolor genom att klicka på knappen Jämför.

Skolorna du har valt samlas i Jämförrutan. Klicka på knappen Jämför i rutan.

Skolorna du har valt att jämföra presenteras. Har skolan förskoleklass eller särskola hamnar de under egna flikar.