Innehåll på denna sida

Guide – مدارس ابتدائی استثنائی را یافته و با هم مقایسه نمایید

تصاویر در guiden نشان می‌دهد این اطلاعات در صفحه نمایش رایانه چگونه است.

درباره این ابزار جستجو

"یافتن و مقایسه مدارس ابتدائی استثنائی" ابزاری است برای

  • جستجوی مدارس در یک کمون یا استان
  • مقایسه مدارس براساس تعداد دانش‌آموزان و آموزش آموزگاران.

در اینجا می‌توانید فرم‌های نظرسنجی سازمان بازرسی مدارس را بیابید که در آنها می‌توان مشاهده نمود دانش‌آموزان و سرپرستان در مورد مدرسه مذکور چه نظری دارند.

اینگونه اقدام نمایید

با استفاده از فیلتر جستجو و یا از طریق جستجو در فیلد متن آزاد، مدارس ابتدائی استثنائی را بیابید. زیر عنوان فرم مدرسه (Skolform) مدرسه ابتدائی مورد نظر را علامتگذاری نمایید.

درباره یک مدرسه اطلاعات دریافت کنید

بر روی نام یک مدرسه کلیک کنید تا بعنوان مثال موارد زیر را مشاهده نمایید

  • تعداد دانش‌آموزان
  • سطح آموزش آموزگاران
  • فرم‌های نظرسنجی مدرسه مذکور.

اگر مدرسه مذکور کلاس آمادگی و یا مدرسه ابتدائی هم داشته باشد این موارد زیر زبانه‌های (پنجره‌ها) خودشان قرار می‌گیرند.

مدارس را مقایسه نمایید

اگر خواهان مقایسه مدارس با یکدیگر می‌باشید می‌توانید از طریق کلیک کردن بر روی کلید Jämför حداکثر تا ٣ مدرسه را انتخاب نمایید.

مدارسی که انتخاب کرده‌اید در فیلد مقایسه جمع‌آوری می‌شوند. بر روی کلید Jämför در مربع مربوطه کلیک کنید.

مدارسی که برای مقایسه انتخاب کرده‌اید نشان داده می‌شود. اگر مدرسه مذکور کلاس آمادگی و یا مدرسه هم داشته باشد این موارد زیر زبانه‌های (پنجره‌ها) خودشان قرار می‌گیرند.