Innehåll på denna sida

Guide – مدارس ابتدائی را یافته و مقایسه نمایید

تصاویر در guiden نشان می‌دهد که صفحه نمایش کامپیوتر چه شکلی می‌باشد.

درباره این ابزار جستجو

جستجو و مقایسه مدارس ابتدائی" ابزاری جهت

  • جستجوی مدارس در یک کمون یا استان می‌باشد
  • مقایسه مدارس باهم براساس تعداد دانش‌آموزان، تحصیلات آموزگاران، نتایج درسی و نتایج امتحان سراسری.

در اینجا می‌توانید فرم‌های نظرسنجی سازمان بازرسی مدارس را بیابید که در آنها می‌توان مشاهده نمود دانش‌آموزان و سرپرستان در مورد مدرسه مذکور چه نظری دارند.

اینگونه اقدام کنید

با استفاده از فیلتر جستجو و یا از طریق جستجو در فیلد متن آزاد، مدارس ابتدائی را بیابید.

درباره یک مدرسه اطلاعات دریافت کنید

بر روی نام یک مدرسه کلیک کنید تا بعنوان مثال موارد زیر را مشاهده نمایید

  • تعداد دانش‌آموزان
  • سطح تحصیلات آموزگاران
  • نمرات
  • نتایج امتحانات
  • نظرسنجی‌‌‌ها برای مدرسه مذکور.

اگر مدرسه مذکور کلاس آمادگی و یا مدرسه استثنائی هم داشته باشد این موارد زیر زبانه‌های (پنجره‌ها)خودشان قرار می‌گیرند.

مدارس را مقایسه نمایید

اگر خواهان مقایسه مدارس با یکدیگر می‌باشید می‌توانید از طریق کلیک کردن بر روی کلید Jämför حداکثر تا ٣ مدرسه را انتخاب نمایید.

مدارسی که انتخاب کرده‌اید در فیلد مقایسه جمع‌اوری می‌شوند. بر روی کلید Jämför در مربع مربوطه کلیک کنید.

مدارسی که برای مقایسه انتخاب کرده‌اید نشان داده می‌شود. اگر مدرسه مذکور کلاس آمادگی و یا مدرسه استثنائی هم داشته باشد این موارد زیر زبانه‌های (پنجره‌ها)خودشان قرار می‌گیرند.