Innehåll på denna sida

Guide – مکاتب ابتدائی را یافته و مقایسه نمایید

عکس‌‌ا در guiden نشان می‌دهد که صفحه نمایش کمپیوتر چه شکل می‌باشد.

درباره این ابزار جستجو

جستجو و مقایسه مکاتب ابتدائیه" ابزاری جهت

  • جستجوی مکاتب در یک کمون یا ولایت می‌باشد
  • مقایسه مکاتب باهم براساس تعداد شاگردان، تحصیلات معلمین، نتایج درسی و نتایج امتحان سراسری.

در اینجا فورمه‌های نظرسنجی اداره بازرسی مکاتب را پیدا کرده می‌توانید که در آنها می‌توان دید

شاگردان و سرپرستان در مورد مکتب مذکور چه نظری دارند.

اینگونه اقدام کنید

با استفاده از فیلتر جستجو و یا از طریق جستجو در فیلد متن آزاد، مکاتب ابتدائی را پیدا کنید.

درباره یک مکتب معلومات دریافت کنید

بر روی اسم یک مکتب کلیک کنید تا بعنوان مثال موارد زیر را مشاهده کرده نمایید

  • تعداد شاگردان
  • سطح تحصیلات معلمین
  • نمرات
  • نتایج امتحانات
  • نظرسنجی‌‌‌ها برای مکتب مذکور.

اگر مکتب مذکور صنف آمادگی و یا مکتب استثنائی (برای افراد کم توان/ناتوان) هم داشته باشد این موارد زیر زبانه‌های (پنجره‌ها)خودشان قرار می‌گیرند.

مکاتب را مقایسه نمایید

اگر خواهان مقایسه مکاتب با یکدیگر می‌باشید می‌توانید از طریق کلیک کردن بر روی کلید Jämför حداکثر تا ٣ مکتب را انتخاب نمایید.

مکاتبی که انتخاب کرده‌اید در فیلد مقایسه جمع‌آوری می‌شوند. بر روی کلید Jämför در مربع مربوطه کلیک کنید.

مکاتبی که برای مقایسه انتخاب کرده‌اید نشان داده می‌شود. اگر مکتب مذکور صنف آمادگی و یا مکتب استثنائی هم داشته باشد این موارد زیر زبانه‌های (پنجره‌ها)خودشان قرار می‌گیرند.